Đề xuất cán bộ nhận 2/3 phiếu tín nhiệm thấp vẫn được xin từ chức


Thứ 3, 30/05/2023 | 18:44


Cùng sự kiện

Chiều 30/5, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu, phê chuẩn.

Nghị quyết mới nếu được Quốc hội thông qua sẽ thay thế cho Nghị quyết số 85 năm 2014, đồng thời thể chế hóa Quy định 96 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm ban hành tháng 2 vừa qua.

Về hệ quả lấy phiếu tín nhiệm, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, dự thảo quy định, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá "tín nhiệm thấp" thì có thể xin từ chức.

Trường hợp không xin từ chức thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình Quốc hội, HĐND tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.

Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trở lên đánh giá "tín nhiệm thấp" thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình Quốc hội, HĐND tiến hành miễn nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.

Tin trong nước - Đề xuất cán bộ nhận 2/3 phiếu tín nhiệm thấp vẫn được xin từ chức

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: Thanh niên

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, có ý kiến cho rằng, việc bỏ phiếu tín nhiệm nên được xác định là một công đoạn trong quá trình xem xét kỷ luật đối với cán bộ là người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Bởi vì, theo dự thảo thì các trường hợp được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, HĐND thường là do phát hiện có dấu hiệu sai phạm hoặc qua lấy phiếu tín nhiệm cho thấy người đó có mức độ tín nhiệm thấp.

Do đó, ý kiến này đề nghị trong trường hợp người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm có từ quá nửa tổng số đại biểu trở lên đánh giá không tín nhiệm thì cần áp dụng hình thức xử lý nghiêm khắc hơn, đó là Quốc hội, HĐND tiến hành bãi nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị cách chức đối với người đó.

Nghị quyết nếu được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.

Việt Hương (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/de-xuat-can-bo-nhan-23-phieu-tin-nhiem-thap-van-duoc-xin-tu-chuc-a577102.html