Đề xuất chỉ Bộ thông tin và Truyền thông được xử phạt báo chí


Thứ 4, 25/02/2015 | 13:30


(ĐSPL) - Đây là kiến nghị được nêu ra tại Hội thảo “Chế tài hành chính về xử lý thông tin sai sự thật trên báo chí" do Trung tâm truyền thông giáo dục cộng đồng tổ chức.

(ĐSPL) - Trung tâm Truyền thông Giáo dục cộng đồng (MEC) kiến nghị Chính phủ tổ chức thống nhất giao một đầu mối là Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất bản, báo chí.
Theo đó, MEC thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) vừa có văn bản gửi Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ TT&TT, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ... đề xuất hủy bỏ tất cả các điều khoản quy định về xử phạt báo chí ở 8 Nghị định do các Bộ, ngành ban hành.

Hội thảo "Chế tài hành chính về xử lý thông tin sai sự thật trên báo chí" do MEC tổ chức ngày 5/2. Ảnh Giao thông. 


Đồng thời, không bổ sung thêm điều 8a xử phạt báo chí thông tin sai sự thật lên tới 100 triệu đồng như đề xuất của Bộ Tư pháp và không quy định thẩm quyền xác định hành vi thông tin sai sự thật cho các Bộ, ngành.
Ngoài ra, MEC cũng kiến nghị Chính phủ tổ chức thống nhất giao một đầu mối là Bộ TT&TT xác định, xử phạt hành vi sai sự thật theo Nghị định 159/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản.
Trước đó, ngày 5/2, MEC phối hợp cùng một số cơ quan báo chí đã tổ chức hội thảo nhằm đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật do Bộ Tư pháp soạn thảo, trình Thủ tướng Chính phủ.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/de-xuat-chi-bo-thong-tin-va-truyen-thong-duoc-xu-phat-bao-chi-a85013.html