Đề xuất miễn, hỗ trợ học phí cho học sinh bậc THCS theo lộ trình


Thứ 5, 21/02/2019 | 04:18


Báo cáo gửi UB Thường vụ Quốc hội, Chính phủ thống nhất quy định lộ trình thực hiện chính sách không thu học phí đối với học sinh THCS trường công lập.

Trong báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ thống nhất quy định lộ trình thực hiện chính sách không thu học phí đối với học sinh THCS trường công lập và hỗ trợ đóng học phí đối với học sinh THCS trường tư thục.

Báo cáo của Chính phủ nêu rõ, tổng hợp ý kiến từ Thường trực Ban soạn thảo Luật Giáo dục sửa đổi cho thấy, đa số ý kiến nhất trí với quy định tại Điều 97 của dự thảo Luật là không thu học phí đối với trẻ em mầm non năm tuổi, học sinh tiểu học, THCS trường công lập; trẻ em mầm non 5 tuổi ở cơ sở giáo dục dân lập, tư thục; học sinh tiểu học, THCS trường tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí cho các cơ sở dân lập, tư thục. 

Về vấn đề này, Chính phủ đồng ý với ý kiến đa số của nhân dân là sẽ thực hiện chính sách miễn, hỗ trợ học phí đối với các đối tượng học sinh trên. Việc không thu học phí đối với học sinh THCS trường công lập và hỗ trợ đóng học phí đối với học sinh THCS trường tư thục trước mắt ưu tiên thực hiện ở vùng miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách nhà nước và tiến hành theo lộ trình. 

Hùng Quân/ CAND

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/de-xuat-mien-ho-tro-hoc-phi-cho-hoc-sinh-bac-thcs-theo-lo-trinh-a263716.html