Đêm doanh nghiệp 2013: Quy tụ những “gương mặt vàng” Thủ đô


Thứ 7, 18/01/2014 | 04:45


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - 17 cá nhân, doanh nghiệp được Nhà Nước trao tặng huân chương độc lập; huân chương lao động; 40 tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Chính phu

(ĐSPL) - 17 cá nhân, doanh ngh?ệp được Nhà Nước trao tặng Huân chương Độc lập; Huân chương lao động; 40 tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Ch?́nh phủ, 108 doanh ngh?ệp được UBND Thành phố khen thưởng…

Đ? qua năm 2013, năm được đánh g?á là khó khăn, sóng g?ó vớ? nền k?nh tế thế g?ớ? nó? chung và V?ệt Nam nó? r?êng. G?ớ? doanh nhân, doanh ngh?ệp Thủ đô vẫn không ngừng vươn lên, vượt qua thử thách và đạt được nh?ều thành tựu to lớn về mọ? mặt, xứng đáng là một trong ha? đầu tàu k?nh tế lớn nhất của cả nước.

“Đêm doanh ngh?ệp 2013” là sự gh? nhận và tôn v?nh của Đảng – Nhà Nước – Thành phố đố? vớ? các doanh nhân, doanh ngh?ệp xuất sắc của Thủ đô được d?ễn ra vào tố? 17/1/2014 tạ? Nhà Hát Lớn.

Đêm doanh ngh?ệp 2013 d?ễn ra tạ? nhà Hát Lớn Hà Nộ?.

Tớ? tham dự, phát b?ểu và trực t?ếp trao tặng các danh h?ệu cao quý cho các tập thể và cá nhân có ông Nguyễn S?nh Hùng – Ủy v?ên Bộ Ch?́nh tr?̣- Chủ t?̣ch Quốc hộ? nước CHXHCN V?ệt Nam cùng các v?̣ lãnh đạo của Phòng Thương mạ? và Công ngh?ệp V?ệt Nam, Ban th? đua khen thưởng Trung ương, Sở Công thương Hà Nộ?…

Theo đó, 200 doanh ngh?ệp, cá nhân có thành t?́ch xuất sắc trong k?nh doanh đã được khen thưởng. Trong đó, 17 cá nhân và doanh ngh?ệp được Nhà Nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nh?̀, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nh?̀, Ba. 40 tập thể, cá nhân cũng nhận được bằng khen của Ch?́nh phủ, 108 doanh ngh?ệp được UBND Thành phố khen thưởng.

Ngoà? ra, 40 doanh ngh?ệp, cá nhân cũng được Hộ? Doanh ngh?ệp vừa và nhỏ trao kỷ n?ệm chương và g?ấy khen.

Các cá nhân t?êu b?ểu, có thành t?́ch xuất sắc trong hoạt động sản xuất k?nh doanh của Thủ đô được trao tặng Huân chương Lao động như ông Đ?nh Văn Thuận, Tổng G?ám đốc Công ty TNHH Cơ Nh?ệt Đ?ện lạnh Bách Khoa; ông Nguyễn Mạnh Thản, Chủ T?̣ch HĐQT – Tổng G?ám đốc Công ty cổ phần Ao Vua; ông Nguyễn Huy Quỳnh, Phó TGĐ Công ty TNHH NN MTV k?nh doanh d?̣ch vụ nhà Hà Nộ?, Tổng Công ty Đầu tư và phát tr?ển nhà Hà Nộ?; ông Nguyễn Ph? Thường, Tổng G?ám đốc Tổng công ty vận tả? Hà Nộ?…

Chủ doanh ngh?ệp Tuấn Quỳnh nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nh?ều doanh ngh?ệp, doanh nhân có đóng góp to lớn trong sự phát tr?ển của k?nh tế Thủ đô như Công ty cổ phần Khóa V?ệt T?ệp (Huân chương Độc lập hạng Nh?̀), Công ty cổ phần Tập đoàn T&T (Huân chương Độc lập Hạng Nhất), Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thá?, Tổng công ty Vận Tả? Hà Nộ?, TNHH nhà nước MTV Nước sạch số 2 Hà Nộ? (Huân chương Lao động hạng Nh?̀); Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân Độ?. 

Ông Lưu Hả? M?nh- Tổng GĐ Cty CP Dự án công nghệ Nhật Hả?.

40 doanh ngh?ệp, doanh nhân có thành t?́ch cũng đã được UBND TP và H?ệp hộ? Doanh ngh?ệp vừa và nhỏ Hà Nộ? khen thưởng, gh? nhận.Ngoà? ra, 40 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Ch?́nh phủ tặng Bằng khen như Công ty CP đầu tư phát tr?ển xây dựng Thành Đô; Công ty cổ phần PICENZA; Công ty cổ phần xây dựng và d?̣ch vụ thương mạ? Tuấn Quỳnh; Công ty cổ phần tà? ch?́nh và phát tr?ển doanh ngh?ệp (FBS); Công ty cổ phần Thủy Tạ, Tổng công ty thương mạ? Hà Nộ?; ông Nguyễn Đức Thắng, GĐ Công ty xây dựng và ứng dụng công nghệ mớ?, Tổng công ty ĐT và PT nhà Hà Nộ?; bà Đặng Thúy Luyến, Trưởng phòng kỹ thuật sản xuất, Công ty CP x?́ch l?́p Đông Anh…

Một gương mặt nữ doanh nhân trong Đêm doanh ngh?ệp 2013.

Chương trình là d?̣p hộ? ngộ đầy ý nghĩa đố? vớ? cộng đồng doanh ngh?ệp tạ? Hà Nộ?, góp phần tăng thêm sức mạnh đoàn kết, phát huy truyền thống văn hóa doanh nhân V?ệt Nam, thể h?ện t?nh thần doanh ngh?ệp vượt qua khủng hoảng và suy thoá? k?nh tế, ổn định và phát tr?ển hoạt động sản xuất k?nh doanh trong hoàn cảnh k?nh tế hộ? nhập.

Ly Nguyễn

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/dem-doanh-nghiep-2013-quy-tu-nhung-guong-mat-vang-thu-do-a18542.html