Đi tìm nguồn gốc “lời nguyền sát chủ” mang tên Dũng “Bắc Kạn”


Thứ 5, 09/01/2014 | 13:15


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Dũng "Bắc Kạn" phải hầu tòa vì tham gia tổ chức đưa Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài. Thực chất Dũng “Bắc Kạn” là giang hồ như thế nào?

(ĐSPL) - Dũng "Bắc Kạn" phả? hầu tòa vì tham g?a tổ chức đưa Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoà?. Thực chất Dũng “Bắc Kạn” là g?ang hồ như thế nào? Dướ? con mắt của g?ang hồ đất Cảng, Dũng “Bắc Kạn” có “thành tích” tốt trong v?ệc “xộ khám” nh?ều hơn là “thành tích” g?ang hồ, dù rằng Dũng được xếp vào hàng “ch?ếu g?ữa” của g?ang hồ đất Cảng thờ? hoàng k?m. Thực chất Dũng “Bắc Kạn” là g?ang hồ như thế nào? Và, lần “xộ khám” l?ên quan đến Dương Tự Trọng này của y có nghĩa gì?
Bị cáo Dũng “Bắc Kạn” tạ? ph?ên tòa xét xử Dương Tự Trọng và đồng phạm về hành v? tổ chức đưa Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoà?.
Lão luyện và tù tộ?Dũng “Bắc Kạn” tên thật là Trần Văn Dũng (SN 1968) ở Hả? Phòng. Cá? b?ệt danh “Bắc Kạn” của Dũng được g?ang hồ lý g?ả? ở nh?ều góc cạnh khác nhau. Nó có nghĩa Dũng là một tên chuyên cướp cạn và cũng gắn vớ? cá? sự “bôn ba” trong g?ang hồ của y đó là đã từng có thờ? g?an đ? đào vàng, cướp vàng ở Bắc Kạn. Dũng kém “thế hệ vàng” của g?ang hồ đất Cảng hơn một con g?áp. Kh? Dung “Hà”, Lâm g?à, Cu Nên nổ? danh đất Cảng thì Dũng “Bắc Kạn” mớ? chỉ là đứa trẻ vị thành n?ên hư hỏng. Dũng cũng b?ết học các g?ang hồ “thế hệ vàng” của đất Cảng là mon men đến chợ Sắt, bến xe Tam Bạc để lập ngh?ệp. Thờ? đ?ểm những năm 80, 90 của thế kỷ trước, chợ và bến xe, những gì khốc l?ệt nhất của g?ang hồ đất Cảng. Nơ? đó hàng ngày, thậm chí là hàng g?ờ d?ễn ra cuộc đấu tranh s?nh tồn, sự khẳng định “lên số” của g?ang hồ.H. “chèo” là một cá? tên rất quen vớ? g?ang hồ đất Cảng thừa nhận rằng, Dũng “Bắc Kạn” có máu g?ang hồ từ trong huyết quản và toan tính rất nhanh. B?ết rằng, bến xe, chợ Sắt là chỗ làm ăn của g?ang hồ ch?ếu trên, không thể mon men, k?ếm m?ếng được, Dũng chuyển hướng sang cướp cạn. Dũng cùng bọn đàn em của mình đã trở thành nỗ? ám ảnh của ngườ? dân, thương nhân, doanh ngh?ệp làm ăn, s?nh sống l?ên quan đến bến Phà Rừng. Thực tế, khu vực bến Phà Rừng trước đây là cửa ngõ nộ? bộ thông thương của nộ? thành Hả? Phòng vớ? các vùng lân cận ngoạ? thành. Khu vực này rất quan trọng cho vấn đề vận chuyển và lưu thông hàng hoá. Dũng đã nhận ra đ?ều này trước g?ang hồ “thế hệ vàng” và nhanh chóng ch?ếm cho mình vị trí “độc tôn” ở đây. Tất nh?ên, bến Phà Rừng này gắn vớ? lịch sử Hả? Phòng bở? nó từng là một trong ha? bố? cảnh h?ện thực để nhà văn Nguyên Hồng v?ết lên tác phẩm bất hủ Bỉ Vỏ.H. “chèo” bảo rằng, lần đầu t?ên “ăn cơm tù” của Dũng “Bắc Kạn” là năm y tròn 19 tuổ?. Thấy bảo, trong tù, Dũng được nh?ều dân anh chị truyền cho “k?nh ngh?ệm” hoạt động g?ang hồ nên ra tù đã “cứng cáp” hơn rất nh?ều. Cùng thờ? đ?ểm Dũng nhập kho lần đầu cũng là thờ? g?an Hùng “cốm”, An Đông “xộ khám”. Dũng bị tù có thờ? hạn, ngắn nên đường về quyết l?ệt hơn vì đã học thêm được nh?ều mánh lớ? “chung sống” trên g?ang hồ. Thấy bảo, mánh lớ? mà Dũng “Bắc Kạn” áp dụng ngay lập tức sau kh? ra tù đấy là b?ết tìm đến, kết thân làm quen vớ? 2 loạ? đố? tượng. Loạ? đố? tượng thứ nhất là g?ang hồ ch?ếu trên của mình để nhận làm đệ tử. Loạ? đố? tượng thứ ha? là mon men làm quen vớ? cán bộ để lợ? dụng chức vụ của họ, “hành nghề”. Vì còn “ếch” nên Dũng đã thất bạ? trong cả ha? mố? quan hệ đó.Bỏ đất Cảng lên rừng cướp vàngVớ? g?ang hồ đất Cảng “ch?ếu trên” thì Dũng là trẻ con nhà quê, g?ang hồ không đầu nên không cho đầu quân, không cho nhập môn làm đệ tử. H. “chèo” nó? rằng, ngày đó Dũng “Bắc Kạn” tức lắm, hừng hực máu trong huyết quản, định huyết ch?ến vớ? g?ang hồ đàn anh nhưng thấy rằng, không đủ “cơ” để “ch?ến” nên hậm hực, ấm ức ?m lặng tìm cơ hộ?. Cơ hộ? của Dũng tạ? đất Cảng ngày đó hầu như là con số 0 tròn trĩnh. Bở? dướ? sát bộ ba g?ang hồ “huyền thoạ?” là Lâm g?à, Dung “Hà”, Cu Nên thì có ngay Thành “chân”, cá? tên rất “ấn tượng” vớ? g?ang hồ đất Cảng. Vì cơ duyên rất bất ngờ, Dũng “Bắc Kạn” đã gặp được Thành “chân” và nhận được lờ? khuyên là cứ tạm lánh đ? đâu đó, đừng ra mặt ở thờ? đ?ểm thế chân vạc trong g?ang hồ đã định hình mà dễ thành “m?ếng mồ?” chung cho cả ba chân cùng thể h?ện sức mạnh, cùng lấy lý do “lên số”. Nghe theo lờ? khuyên của g?ang hồ đàn anh, Dũng “Bắc Kạn” đã chuyển hướng hoạt động lên rừng.Ngày đó, phong trào đào vàng rộng khắp cả khu vực Thá? Nguyên, Bắc Kạn. Dũng “Bắc Kạn” cùng đám đệ tử không đ? làm cửu đào vàng mà lên khu vực đó cướp vàng của những ngườ? đã đào được vàng. H. “chèo” thừa nhận, chủ bưởng, chủ xưởng nào không nhận sự bảo kê của Dũng “Bắc Kạn” đều bị xử đẹp. Vì thế, dù không phả? lao động, nhưng Dũng vẫn có vàng để dành, có đệ để sa? kh?ến, cung phụng. Trưởng bưởng, chủ hầm lò đào vàng khu vực này, ngày đó rất tức vì phả? ch? một khoản phí vô lý nhưng không thể khác được vì cướp vàng thực sự manh động. Dũng đã từng chỉ đạo đám đệ tử dằn mặt Trưởng bưởng không nghe lờ? tớ? mức sống không bằng chết. Nhìn gương đó, các chủ bưởng đã phả? tự cống nạp đám ngườ? của Dũng...Kh? đã k?ếm được một mớ t?ền, Dũng “Bắc Kạn” trở về đất Cảng. Lúc này, thế chân vạc g?ang hồ đất Cảng đã bắt đầu lung lay. Vớ? bản tính lưu manh lạ? có t?ền, Dũng bắt đầu được g?ang hồ “thế hệ vàng” ve vuốt. Thờ? đ?ểm đó, chuyện “làm ăn” của Dung, Lâm, Nên cũng không được xuô? chèo mát má?. Để trả thù sự kh?nh bỉ trước đây đố? vớ? mình, Dũng quay ra hợp tác vớ? cả ba. Và, y chỉ hợp tác trong những ph? vụ nhìn thấy t?ền, thấy “ngon ăn” chứ không tham g?a vào những tranh chấp g?ữa họ. Theo H. “chèo” thì Dũng cũng từng bỏ ra rất nh?ều t?ền, hợp tác vớ? Lâm g?à đánh quả hàng lậu; hợp tác vớ? Dung “Hà” mở sòng bạc, làm tín dụng đen, thu phế. R?êng vớ? Cu Nên, Dũng chỉ hợp tác trong v?ệc tìm k?ếm “hàng nóng”. Vớ? những thương vụ “hàng nóng”, Dũng k?ếm được “đồ” để “g?ắt lưng”, phòng thân. Kh? đã đủ “đồ” phòng thân và để “lên số”, Dũng đã “ch?a tay hoàng hôn” vớ? Nên. G?ang hồ đồn rằng, Nên tức ra mặt nhưng b?ết Dũng hợp tác vớ? cả Lâm và Dung nên không dám “động thủ”. Vì “động thủ” vớ? Dũng thờ? đ?ểm đó là động đến cả Lâm và Dung. Cả ba phố? hợp lạ?, Nên không thể g?ả? quyết được mà còn th?ệt hạ? nặng nề hơn. Thành tích bất hảo của Dũng “Bắc Kạn”Dũng vào tù, ra tộ? nh?ều lần và có 2 lần trốn nã bị bắt. Những lần “xộ khám” của Dũng cũng nh?ều g?a? thoạ? và l?ên quan đến nh?ều ngườ?. Nh?ều ngườ? lầm tưởng Dũng là ngườ? tốt nên g?úp đỡ nh?ệt tình, kh? bị bắt, ngườ? g?úp đỡ y mớ? ngã ngườ? ra, y là tên g?ang hồ, tộ? phạm có t?ếng. Ông Nguyễn Văn Lợ? từng là vận động v?ên đạt huy chương, là huấn luyện v?ên của sở Thể dục thể thao (cũ) Hà Nộ? đã g?úp Dũng trốn nã. Tr?nh sát đã bắt được Dũng kh? y trốn ở nhà vị huấn luyện v?ên này ở đường Ngh? Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nộ?. Dũng bị bắt trốn nã năm 2002, sau kh? những cá? tên Dũng nổ? danh g?ang hồ khác đã “xộ khám” trước đó.
Bộ tứ Dũng nổ? danh g?ang hồNh?ều ngườ? nó? rằng, g?ữa những năm 90 của thế kỷ trước, Dũng cùng bộ tam Dũng g?ang hồ khác lập thành bộ tứ Dũng nổ? danh g?ang hồ. Những cá? tên Dũng khác gồm Dũng “đu?”, Dũng A.K, Dũng K.C đã gây chấn động g?ang hồ Hà thành kh? mà tuần nào, bộ tứ này cũng gặp mặt tạ? vũ trường nổ? danh New Century (ở quận Hoàn K?ếm). Dũng “đu?” thì từ m?ền Trung ra, Dũng A.K bay từ Nam ra, Dũng K.C thì từ nú? xuống còn Dũng “Bắc Kạn” từ b?ển đến. G?ang hồ bảo rằng, sự kết hợp này thật oa? trấn nhưng về phong thuỷ là không hợp. Nổ? được một thờ? g?an, cả 4 đều bị công an truy bắt. Dũng “Bắc Kạn” trốn nã, bị “xộ khám” sau cùng nhưng lạ? được thả sớm nhất. Trong kh? Dũng K.C, Dũng “đu?” và Dũng A.K phả? ăn cơm tù lâu hơn.
Hoàng Vũ