Miền Bắc - Khổ sở vì biến chứng suy giáp sau mổ cường giáp, tôi đã làm cách này và cải thiện được bệnh

Khổ sở vì biến chứng suy giáp sau mổ cường giáp, tôi đã làm cách này và cải thiện được bệnh

Sau 8 năm chung sống với bệnh cường giáp, chị Huyền (Thái Nguyên) đã quyết định thực hiện phẫu thuật để chấm dứt căn bệnh. Tuy nhiên, chỉ ít thời gian sau...