Dịch cúm gia cầm đã lên mức báo động nguy hiểm


Thứ 3, 18/02/2014 | 16:07


(ĐSPL) – Một thực tế đáng lo ngại là tình hình dịch cúm gia cầm đã lên đến mức báo động nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của toàn thể người dân.

(ĐSPL) – Một thực tế đáng lo ngạ? là tình hình dịch cúm g?a cầm đã lên đến mức báo động nguy h?ểm, ảnh hưởng trực t?ếp tớ? cuộc sống của toàn thể ngườ? dân.

Trước tình hình cấp bách về dịch cúm g?a cầm ở mức báo động nguy h?ểm, ch?ều ngày 18/2, Hộ? nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch cúm g?a cẩm đã d?ễn ra tạ? Hà Nộ?. Trong cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hả? đã nêu rõ yêu cầu vớ? các ngành, lực lượng chuyên trách, các địa phương k?ểm soát chặt các cửa g?ao thương, các đ?ểm mua bán không để dịch cúm g?a cầm lan rộng và gây nguy h?ểm cho ngườ? dân. 

Dịch cúm g?a cầm đang có nguy cơ bùng phát.

Theo thống kê, đến ch?ều ngày 17/2, cả nước đã có tớ? 24 ổ dịch cúm g?a cầm tạ? 11 tỉnh và thành phố trên cả nước, trong đó, tổng số g?a cầm mắc bệnh và chết đã lên tớ?  23.819 con (bình quân mỗ? tỉnh có hơn 2.000 con mắc bệnh), tổng số g?a cầm đã t?êu huỷ gần 31.000 con.

Tuy nh?ên, các ổ dịch cúm g?a cầm A/H5N1 có thể vẫn t?ếp tục xuất h?ện rả? rác tạ? một số địa phương trong cả nước, theo đó, nguy cơ v?rus cúm A/H7N9 xâm nhập vào V?ệt Nam trong thờ? g?an tớ? là rất cao, nhất là các tỉnh b?ên g?ớ? phía Bắc và các tỉnh có l?ên quan tớ? buôn bán, t?êu thụ g?a cầm, sản phẩm g?a cầm nhập lậu.

Mặc dù, nước ta chưa phát h?ện g?a cầm và ngườ? bị nh?ễm v?rus cúm A/H7N9, nhưng chúng ta không thể chủ quan bở? nước láng g?ềng Trung Quốc đã gh? nhận 208 trường hợp mắc cúm A/H7N9 trong năm 2014. V?rus cũng được phát h?ện trên cả g?a cầm và ngườ? tạ? tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), địa phương g?áp vớ? 4 tỉnh b?ên g?ớ? của V?ệt Nam. Và theo tổ chức FAO nhận định V?ệt Nam, Lào, Myanmar là những nước có nguy cơ cao lây nh?ễm v?rus cúm A/H7N9 từ Trung Quốc.

Một con số thống kê khác được Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cho b?ết, h?ện cứ 100 con vịt thì 6 con có v?rus cúm g?a cầm, 100 cá? chợ thì 61 chợ có xuất h?ện v?rus cúm g?a cầm. Bộ trưởng cho b?ết phương châm chính của kế hoạch hành động h?ện nay: Phòng là chính, dân là chính, cơ sở là chính.

Tạ? thờ? đ?ểm này, thờ? t?ết vẫn d?ễn b?ến phức tạp vớ? những đợt rét đậm rét hạ?, phần nào cũng ảnh hướng tớ? sức đề kháng của g?a cầm. Bên cạnh đó, tình hình vận chuyển g?ết mổ g?a cầm qua b?ên g?ớ? vẫn d?ễn b?ến phức tạp. Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng, V?ệt Nam có đường b?ên g?ớ? dà? 231 km nên hoạt động buôn bán g?a cầm trá? phép rất phức tạp, buôn lậu tập trung ở khu vực cửa khẩu.

Thống nhất tạ? Hộ? nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hả? yêu cầu các địa phương cần phả? công kha? về d?ễn b?ến dịch bệnh trên địa bàn cho ngườ? dân được b?ết bằng các hình thức tuyên truyền, vận động. Từ đó, nâng cao ý thức của ngườ? dân trong v?ệc chăn nuô?, cách phòng tránh dịch bệnh. Những trường hợp cố tình v? phạm như g?ấu dịch, ném g?a cầm xuống sông sẽ bị truy cứu trách nh?ệm. Tăng cường dự phòng lên 60 tr?ệu l?ều vacc?ne, chuẩn bị sẵn cơ số về thuốc, sát trùng để đảm bảo phù hợp vớ? b?ểu đồ dịch, nhất là kh? dịch bệnh bùng phát.

Chương Tương (Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dich-cum-gia-cam-da-len-muc-bao-dong-nguy-hiem-a22095.html