Điểm chuẩn đại học 2014: Đại học Kinh tế, ĐH Công nghiệp TP. HCM


Chủ nhật, 10/08/2014 | 10:04


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Điểm chuẩn đại học 2014, Đại học Kinh tế, ĐH Công nghiệp TP. HCM lần lượt công bố điểm chuẩn vào trường.

(ĐSPL) – Điểm chuẩn đại học 2014, Đại học Kinh tế, ĐH Công nghiệp TP. HCM lần lượt công bố điểm chuẩn vào trường.

Chi tiết điểm chuẩn các ngành ĐH Kinh Tế TP. HCM:

 - Điểm chuẩn đại học 2014: Đại học Kinh tế, ĐH Công nghiệp TP. HCM

Điểm chuẩn các ngành của ĐH Công nghiệp TP. HCM:

 - Điểm chuẩn đại học 2014: Đại học Kinh tế, ĐH Công nghiệp TP. HCM (Hình 2).

 - Điểm chuẩn đại học 2014: Đại học Kinh tế, ĐH Công nghiệp TP. HCM (Hình 3).

 - Điểm chuẩn đại học 2014: Đại học Kinh tế, ĐH Công nghiệp TP. HCM (Hình 4).

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/diem-chuan-dai-hoc-2014-dai-hoc-kinh-te-dh-cong-nghiep-tp-hcm-a45428.html