Điểm chuẩn đại học 2014: Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông


Thứ 3, 12/08/2014 | 02:36


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Điểm chuẩn đại học 2014 của Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông ở cả hai cơ sở Bắc - Nam vừa được công bố, cao nhất là 20 điểm.

(ĐSPL) - Điểm chuẩn đại học 2014 của Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông ở cả hai cơ sở Bắc - Nam vừa được công bố, cao nhất là 20 điểm.

Điểm chuẩn cấp học bổng - Áp dụng cho cả hai cơ sở đào tạo.

Từ 27,0 điểm trở lên: Miễn 100\% học phí trong toàn khóa học.
Từ 25,0 đến 26,5 điểm: Giảm 50\% học phí trong toàn khóa học.

Điểm chuẩn đại học 2014 của Học Viện công nghệ Bưu chính viễn thông

A. Cơ sở phía Bắc (mã trường BVH)
TTNgành đào tạoMã ngànhĐiểm trúng tuyển 
(áp dụng cho HSPT-KV3)
Ghi chú 
(điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh)
KHỐI A, A1KHỐI D1
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 
1- KT Điện tử truyền thôngD52020718,0 Mức điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm)
2- Công nghệ KT Điện, điện tửD51030117,5
3- Công nghệ thông tinD48020120,0
4- An toàn thông tinD48029919,0
5- Công nghệ đa phương tiệnD48020319,019,0
6- Quản trị kinh doanhD34010117,517,5
7- MarkettingD34011517,517,5
8- Kế toánD34030117,517,5
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
1- KT Điện tử truyền thôngC51030211,5 
2- Công nghệ thông tinC48020111,5
3- Quản trị kinh doanhC34010111,511,5
4- Kế toánC34030111,511,5
B. Cơ sở phía Nam (mã trường BVS)
TTNgành đào tạoMã ngànhĐiểm trúng tuyển
(áp dụng cho HSPT-KV3)
Ghi chú 
(điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh)
KHỐI A, A1KHỐI D1
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 
1- KT Điện tử truyền thôngD52020716,0 Mức điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm)
2- Công nghệ KT Điện, điện tửD51030115,5
3- Công nghệ thông tinD48020116,0
4- An toàn thông tinD48029916,0
5- Công nghệ đa phương tiệnD48020316,016,0
6- Quản trị kinh doanhD34010115,015,0
7- MarkettingD34011515,015,0
8- Kế toánD34030115,015,0
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
1- KT Điện tử truyền thôngC51030210,5 
2- Công nghệ thông tinC48020110,5
3- Quản trị kinh doanhC34010110,510,5
4- Kế toánC34030110,510,5
 

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/diem-chuan-dai-hoc-2014-hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong-a45686.html