Điểm mặt loạt nhà thầu yếu vừa bị phê bình thi công Quốc lộ 19


Thứ 5, 02/03/2023 | 18:44


Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án (QLDA) 2 kiểm soát tiến độ, chất lượng dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, Quốc lộ 19 (QL 19) bằng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB).

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu đơn vị QLDA nhắc nhở nhà thầu Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xây dựng giao thông 1 để gói thầu đến nay bị chậm 8%. Bộ phê bình các nhà thầu là Công ty CP Xây dựng Trung Nam 18 E&C, Công ty CP Cầu 3 Thăng Long, Công ty CP Xây dựng tổng hợp Quảng Trị, Công ty TNHH xây dựng Thuận Nguyên, Công ty CP Xây dựng dịch vụ và thương mại 68 đã để công trình bị chậm từ 10-30%.

Đồng thời, nghiêm khắc phê bình các nhà thầu gồm Công ty CP Tập đoàn Đông Đô, Công ty CP Thành An, Công ty TNHH Hợp Tiến, Công ty CP xây lắp và cơ khí Phương Nam, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng công trình 656, Công ty Giang Tùng, Công ty Xây dựng Việt Đức, Công ty TNHH Mạnh Cường, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Tiến Dung, Công ty CP Xây dựng thương mại 559 đã để công trình bị chậm từ 30-50%.

Đặc biệt, Bộ GTVT khiển trách Công ty CP Vina Delta, Công ty CP xây dựng 203 để công trình bị chậm trên 50%.

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 rà soát lại năng lực của các nhà thầu để tiến độ bị chậm, kiên quyết xử lý các nhà thầu không có khả năng khắc phục để đảm bảo tiến độ chung của toàn bộ dự án. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh Gia Lai, Bình Định và các cơ quan liên quan của địa phương để tập trung, giải quyết dứt điểm các vấn đề còn vướng mắc.

anh minh hoa
Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 kiểm soát tiến độ, chất lượng dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, Quốc lộ 19. Ảnh minh hoạ

Bộ GTVT cũng chỉ rõ công tác tổ chức bố trí các mũi thi công tại gói thầu XL01 chưa thực sự quyết liệt, chưa đầy đủ theo yêu cầu, nhiều vị trí đã có mặt bằng (đủ điều kiện thi công) nhưng nhà thầu chưa triển khai thi công; khối lượng còn lại rất lớn (đào đá, đắp nền). Trường hợp không tăng cường ngay các mũi thi công (nền, móng mặt đường, cầu, gia cố mái taluy) sẽ có nguy cơ không hoàn thành theo tiến độ chung của dự án (tính đến 30/6/2023),

Bộ GTVT đề nghị Ban QLDA 2 phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.

Các nhà thầu phải khẩn trương huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tăng cường các mũi thi công nền đào, triển khai ngay các mũi thi công đắp nền các đoạn: Km52-Km53, Km59-Km67), móng, mặt đường, cầu Ba La, Bàu Sen.

Đối với gói thầu XL-02, Bộ GTVT yêu cầu đơn vị QLDA chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh công tác thi công lao dầm, bê tông nhựa đoạn Km0-Km6; xử lý triệt để những vị trí xuất hiện nước ngầm, thảm bê tông nhựa xong trước ngày 30/3/2023.

Tại đoạn Km6-Km13, nhà thầu phải khẩn trương tăng cường thêm 4 mũi thi công nền đường; cầu Suối Dồn 2 xong trước ngày 15/5/2023, cấp phối đá dăm xong trước 30/3, thảm bê tông nhựa xong trước 30/4.

Gói thầu XL-03, Bộ GTVT yêu cầu hoàn thành cấp phối đá dăm trước ngày 30/3, thảm bê tông nhựa xong trước ngày 30/4. Tập trung thi công đoạn cải tuyến Km87-Km88.

Với gói thầu XL-04A xác định thời gian thi công đã 19 tháng nhưng khối lượng rất thấp (đạt 22,8% giá trị hợp đồng), Bộ GTVT đề nghị Ban QLDA 2 yêu cầu các nhà thầu lập cam kết thi công cấp phối đá dăm trước ngày 20/3, thảm bê tông nhựa xong trước 30/4, thi công cầu xong trước 30/6/2023.

"Ban QLDA 2 phải khẩn trương báo cáo Bộ GTVT về khả năng thực hiện hợp đồng của Công ty TNHH Hợp Tiến & Công ty CP Vina Delta, đánh giá và đề xuất phương án triển khai thực hiện theo quy định. Trường hợp cần thiết, cần xem xét thực hiện các thủ tục để chấm dứt hợp đồng, đấu thầu lại nếu được gia hạn hiệp định", văn bản của Bộ GTVT nêu rõ. 

Tại gói thầu XL-04B, đánh giá hạng mục cầu An Mỹ chưa triển khai thi công (chưa phê duyệt TKBVTC); cầu An Mỹ 2 còn 6 cọc khoan nhồi vướng mặt bằng đoạn Km 12+400-Km 12+922 (nút giao với đường Hồ Chí Minh); công tác tổ chức thi công của nhà thầu chưa khoa học, các nhà thầu được yêu cầu lập cam kết rải cấp phối đá dăm trước ngày 20/3, thảm bê tông nhựa xong trước 30/4, thi công cầu xong trước 30/5/2023.

Với các gói thầu số XL-05, XL-06, XL-07, Ban QLDA 2 được giao nhiệm vụ chỉ đạo nhà thầu rải cấp phối đá dăm xong trước 30/3, thảm bê tông nhựa xong trước 30/4.

Chủ đầu tư theo dõi quản lý chặt chẽ việc triển khai của các nhà thầu trong liên danh, xem xét điều chuyển trong nội bộ đối với những vị trí, hạng mục có đủ điều kiện, nhưng nhà thầu chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ: Công ty Giang Tùng (gói thầu XL-05), Công ty Xây dựng Việt Đức (gói thầu XL-06).

Riêng gói thầu XL-07, Bộ GTVT yêu cầu Công ty CP Cổ phần Xây dựng 203, Công ty CP Xây dựng thương mại 559, huy động dây chuyền thảm, có giải pháp chủ động nguồn cung cấp bê tông nhựa. Trường hợp không đảm bảo thì chủ đầu tư căn cứ hợp đồng để bổ sung đơn vị cung cấp bê tông nhựa. 

Nguyễn Lâm

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/diem-mat-loat-nha-thau-yeu-vua-bi-phe-binh-thi-cong-quoc-lo-19-a567502.html