Điểm tên các loại giấy tờ cần thiết để làm sổ đỏ


Thứ 4, 15/01/2020 | 00:15


Để được cấp sổ đỏ, chủ sở hữu đất cần đáp ứng được những điều kiện và thủ tục theo quy định.

Để được cấp sổ đỏ, chủ sở hữu đất cần đáp ứng được những điều kiện và thủ tục theo quy định.

Sổ đỏ là tên gọi tắt của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2009 và Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009.

Sổ đỏ có thể dùng để giải quyết tranh chấp, nhu cầu thế chấp để vay vốn hoặc đem đi cầm cố. Chủ sở hữu cần phải giữ gìn sổ đỏ một cách cẩn thận như một tài sản quý giá, trường hợp thất lạc hay mất trộm bạn phải báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý.

Theo Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 16, 17 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP), hộ gia đình, cá nhân có một trong những giấy tờ dưới đây sẽ được cấp sổ đỏ:

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/diem-ten-cac-loai-giay-to-can-thiet-de-lam-so-do-a308369.html