Điểm tin ngày 23/11


Thứ 2, 23/11/2020 | 05:38


Điểm tin của Truyền hình Đời sống pháp luật ngày 23/11 có những tin tức đáng chú ý sau.

<iframe width="887" height="499" src="https://www.youtube.com/embed/_Blz_NiaqHM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/diem-tin-ngay-2311-a346948.html