Diễn biến mới nhất thương vụ mua bán sáp nhập giữa Thế Giới Di Động và Trần Anh


Thứ 6, 29/09/2017 | 03:47


Cùng sự kiện

Điện máy Trần Anh vừa có quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức vụ lãnh đạo trong công ty này.

Điện máy Trần Anh vừa có quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức vụ lãnh đạo trong công ty này.

Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh vừa công bố Biên bản, Nghị quyết Hội đồng quản trị và các quyết định thay đổi nhân sự.

Theo đó, công ty này đã miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính của ông Trần Thanh Tùng (người được bổ nhiệm vào đầu năm 2017). Người thay thế vị trí ông Tùng là ông Vũ Đăng Linh. Ông Linh sẽ giữ chức Giám đốc Tài chính đồng thời là chủ tài khoản của Điện máy Trần Anh.

Sinh năm 1975, ông Vũ Đăng Linh đang giữ chức Giám đốc tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động. Theo quyết định từ Trần Anh, ông Linh được quyền ký kết các hợp đồng vay nhân danh doanh nghiệp này, quản lý thu chi...

Bên cạnh đó, Trần Anh cũng thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Võ Hà Trung Tín (sinh năm 1984), người đang giữ chức Giám đốc vùng miền Bắc của Điện máy Xanh. Ông Tín sẽ là người đại diện ký kết các giao dịch hợp đồng với bên thứ 3, để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, vận hành tại đơn vị này.

Trước đó, Trần Anh cũng đã công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phiếu TAG cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (thực hiện các giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Trần Anh, sở hữu trên 25% vốn điều lệ TAG và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai), với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,29%.

Trong đó, số lượng cổ phần sở hữu bởi cổ đông không phải là cổ đông lớn biểu quyết thông qua là 4.038.980 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 85,727% trên tổng cố cổ phần có quyền tham gia biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn.

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/dien-bien-moi-nhat-thuong-vu-mua-ban-sap-nhap-giua-the-gioi-di-dong-va-tran-anh-a203477.html