Diễn biến mới vụ phát hiện công ty chôn thuốc sâu dưới đất phi tang


Thứ 3, 03/09/2013 | 05:02


Hàng trăm người dân đã tự thuê máy múc, đưa vào khuôn viên nhà máy Nicotex để “khai quật” các điểm nghi ngờ có chôn hóa chất thuốc trừ sâu.

Hàng trăm ngườ? d&ac?rc;n đ&at?lde; tự thu&ec?rc; máy múc, đưa vào khu&oc?rc;n v?&ec?rc;n nhà máy N?cotex để “kha? quật” các đ?ểm ngh? ngờ có ch&oc?rc;n hóa chất thuốc trừ s&ac?rc;u.Sáng ngày 1/9, hàng trăm ngườ? d&ac?rc;n các x&at?lde; Cẩm V&ac?rc;n, Cẩm T&ac?rc;m (Cẩm Thủy), Y&ec?rc;n L&ac?rc;m (Y&ec?rc;n Định) t?ếp tục có mặt tạ? h?ện trường để chứng k?ến và t?ến hành “kha? quật” các đ?ểm ngh? ngờ có ch&oc?rc;n các ph? thuốc dướ? lòng đất theo chỉ định, nằm trong khu&oc?rc;n v?&ec?rc;n nhà máy N?cotex Thanh Thá?.

Theo gh? nhận của PV báo G?áo dục V?ệt Nam, đ&at?lde; 1 tuần nay, hàng trăm hộ d&ac?rc;n vẫn t?ến hành dựng lều bạt trong khu&oc?rc;n v?&ec?rc;n nhà máy để theo d&ot?lde;? và g?ám sát “nhất cử nhất động” của c&oc?rc;ng ty và các lực lượng chức năng trong v?ệc xử lý vụ v?ệc.
Nh?ều ngườ? d&ac?rc;n cho b?ết, nếu kh&oc?rc;ng ở đ&ac?rc;y canh gác th&?grave; rất có thể họ sẽ đưa các ph? thuốc trừ s&ac?rc;u đ? tẩu tán, kh? đó có muốn lấy bằng chứng cũng khó khăn hơn.
Vào sáng sớm (1/9) nh?ều ngườ? d&ac?rc;n tạ? các x&at?lde; Cẩm V&ac?rc;n, Cẩm T&ac?rc;m, Y&ec?rc;n L&ac?rc;m, đ&at?lde; tự  nguyện đóng góp theo h&?grave;nh thức “quỹ bảo vệ m&oc?rc;? trường”, đồng thờ? thu&ec?rc; một số máy múc t?ến hành đào bớ? những đ?ểm mà họ ngh? ngờ là có ch&oc?rc;n dấu thuốc trừ s&ac?rc;u dướ? lòng đất.
Tạ? khu&oc?rc;n v?&ec?rc;n ch&?acute;nh trong nhà máy N?cotex, máy múc của ngườ? d&ac?rc;n đ&at?lde; đào một và? hố lớn. Kh? đào s&ac?rc;u khoảng hơn 1m, phát h?ện nước có màu đen, váng bọt nổ? tr&ec?rc;n bề mặt. Mù? h&oc?rc;? từ nước thả? hóa chất bốc l&ec?rc;n nồng nặc, g&ac?rc;y cảm g?ác đau đầu, buồn n&oc?rc;n cho ngườ? t?ếp xúc.
12h trưa 1/9, nh?ều ngườ? d&ac?rc;n vẫn tụ tập, thay ph?&ec?rc;n nhau canh trực để chứng k?ến t&?grave;nh h&?grave;nh. 

Nh?ều ngườ? d&ac?rc;n cho hay, vào sáng cùng ngày, C&oc?rc;ng an chỉ định họ đào những vị tr&?acute; kh&oc?rc;ng có hoạt động ch&oc?rc;n lấp. Thế nhưng kh? ngườ? d&ac?rc;n y&ec?rc;u cầu các lực lượng chức năng cho phép đào tạ? các vị tr&?acute; đ&at?lde; “định vị” bằng máy dò của ngườ? d&ac?rc;n th&?grave; lạ? kh&oc?rc;ng được đồng ý? Tuy nh?&ec?rc;n, nh?ều ngườ? d&ac?rc;n vẫn khẳng định nếu kh&oc?rc;ng được đào ở những đ?ểm mà họ đ&at?lde; đánh dấu có ngh? ch&oc?rc;n thuốc trừ s&ac?rc;u th&?grave; họ vẫn t?ến hành đào.
Cũng theo theo th&oc?rc;ng t?n phản ánh, vào các ngày 31/8 đến 1/9, các lực lượng chức năng mờ? l&ec?rc;n từng ngườ? d&ac?rc;n l&ec?rc;n để tra hỏ? th&oc?rc;ng t?n về vụ v?ệc?
Mặt khác, kh? t?ếp xúc vớ? báo g?ớ?, nh?ều ngườ? d&ac?rc;n đ&at?lde; trở n&ec?rc;n rụt rè hơn trong v?ệc c&oc?rc;ng kha? th&oc?rc;ng t?n, danh t&?acute;nh và số đ?ện thoạ?. Vậy, dư luận đặt ra c&ac?rc;u hỏ? có hay kh&oc?rc;ng vụ v?ệc bị ch?a phố? bở? các “nhóm lợ? &?acute;ch”, sự đe dọa từ một nhóm ngườ? nào đó?
Trước đó, vào ch?ều ngày 31/8, UBND huyện Cẩm Thủy đ&at?lde; cho máy vào khu&oc?rc;n v?&ec?rc;n Cty Thanh Thá? bắt đầu múc đất t&?grave;m th&ec?rc;m những nơ? ch&oc?rc;n chất thả? độc hạ?. Cơ quan chức năng t?ếp tục phát h?ện th&ec?rc;m 3 đ?ểm ch&oc?rc;n g?ấu chất thả? độc hạ? từ thuốc trừ s&ac?rc;u. 
Cùng ngày, &oc?rc;ng Nguyễn Đức Quyền - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, dẫn đầu đoàn c&oc?rc;ng tác của tỉnh trực t?ếp đến k?ểm tra và chỉ đạo g?ả? quyết vụ v?ệc tạ? Cty Thanh Thá?.
 
Tạ? buổ? làm v?ệc, Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đ&at?lde; chỉ đạo các cơ quan chức năng, đặc b?ệt là Phòng Cảnh sát m&oc?rc;? trường, C&oc?rc;ng an tỉnh, Sở Khoa học và C&oc?rc;ng nghệ, Sở Tà? nguy&ec?rc;n và M&oc?rc;? trường phố? hợp vớ? ch&?acute;nh quyền địa phương cũng như các đơn vị l?&ec?rc;n quan sớm làm r&ot?lde; những v? phạm của Cty Thanh Thá?, đồng thờ? có hướng khắc phục cho ngườ? d&ac?rc;n.
Dướ? đ&ac?rc;y là một số h&?grave;nh ảnh PV báo G?áo dục V?ệt Nam gh? lạ? được từ hoạt động đào bớ?, t&?grave;m k?ếm các ph? thuốc trừ s&ac?rc;u được ch&oc?rc;n dướ? lòng đất ngày 1/9 vừa qua.

Nh?ều ngườ? d&ac?rc;n tụ tập, thu&ec?rc; máy múc đào hố t&?grave;m thuốc trừ s&ac?rc;u

Nh?ều hố s&ac?rc;u được đào l&ec?rc;n phát h?ện nước có màu đen, nổ? váng và có mù? hóa chất rất khó chịu

Các bể chứa chất thả? tạ? nhà máy vẫn chưa đảm bảo độ an toàn

sáng 1.9 phát h?ện th&ec?rc;m một số thùng ph? chứa hóa chất nằm dướ? lòng đất

Số thùng ph? còn lạ? nằm trong khu&oc?rc;n v?&ec?rc;n nhà máy?
Ngoà? thuốc trừ s&ac?rc;u, nh?ều tú? đựng hóa chất thuốc trừ s&ac?rc;u cũng được phát h?ện trong khu&oc?rc;n v?&ec?rc;n nhà máy
Theo G?aoduc.net.vn

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dien-bien-moi-vu-phat-hien-cong-ty-chon-thuoc-sau-duoi-dat-phi-tang-a288.html