Điện Lực Phú Thọ: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch giao


Thứ 2, 10/05/2021 | 14:59


Định hướng giai đoạn 2021 - 2025 Công ty điện lực Phú Thọ phấn đấu điện thương phẩm tăng bình quân 12,6% năm, tỉ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 80%; 100% dịch vụ điện cung cấp theo phương thức điện tử; 100% công tơ được thu thập dữ liệu từ xa, kho dữ liệu thuận lợi cho việc khai thác sử dụng.

Mặc dù năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, với nhiều khó khăn, nhưng lãnh đạo cùng cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ đã có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất lao động và tăng mức độ hài lòng của khách hàng. Hiện nay, 100% số xã trên địa bàn tỉnh đã có điện lưới Quốc gia với 99,5% hộ dân sử dụng điện đảm bảo. Sản lượng điện thương phẩm đạt trên 2,9 tỷ kWh, tăng 7,52% so với năm 2019. Công ty cũng chú trọng mở rộng, nâng cấp hệ thống lưới điện cung cấp điện cho các khu vực vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

v1

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng hoa và quà cho Công ty Điện lực Phú Thọ

Trong năm, Công ty thực hiện sửa chữa lớn 104 hạng mục; đầu tư xây dựng 76 công trình, trong đó hoàn thành đóng điện vận hành 61 công trình; tiếp nhận quản lý lưới điện hạ áp nông thôn tại 186/197 xã trên toàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện tiếp nhận 90.000 yêu cầu qua tổng đài Trung tâm chăm sóc khách hàng với tỷ lệ tiếp nhận đạt 98,3%; thực hiện 2 đợt hỗ trợ giảm giá điện cho trên 400.000 khách hàng bị ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 với số tiền 164,334 tỷ đồng. 

Với những thành tích Công ty Điện lực Phú Thọ đã đạt được trong năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020. Định hướng trong thời gian tới, Công ty tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dưới sự chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh Phú Thọ. Công ty Điện Lực Phú Thọ từng bước cải tạo, nâng cấp, xây dựng hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát lưới điện để kịp thời báo cáo với tỉnh và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc để có phương án giải quyết kịp thời; bám sát chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiếp tục xây dựng các chỉ tiêu liên quan đến phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ điện để góp phần cùng với tỉnh thực hiện khâu đột phá, thu hút đầu tư, đáp ứng sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân… Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh trong năm 2021. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch và là một trong những đơn vị dẫn đầu về sản xuất kinh doanh của ngành Điện trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. 

Minh Thu

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dien-luc-phu-tho-phan-dau-hoan-thanh-cac-chi-tieu-ke-hoach-giao-a500075.html