Điều chỉnh phí dịch vụ môi trường với cơ sở sản xuất nước sạch


Thứ 6, 04/11/2016 | 04:59


(ĐSPL) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 147/2016/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

(ĐSPL) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 147/2016/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Theo tin tức từ Bộ Tư pháp, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 147/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Một trong những nội dung sửa đổi là điều chỉnh mức chi trả tiền DVMTR đối với cơ sở sản xuất thủy điện và sản xuất nước sạch.

Theo đó, mức chi trả tiền DVMTR đối với cơ sở sản xuất thủy điện tăng từ 20 đồng/kwh lên 36 đồng/kwh và cơ sở sản xuất nước sạch từ 40 đồng/m3 lên 52 đồng/m3.

Chính phủ điều chỉnh chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng với các nhà máy thủy điện và cơ sở sản xuất, cung cấp nước sạch. (Ảnh: Nông thôn Việt)

Cụ thể, Nghị định 47/2016/NĐ-CP  quy định mức chi trả tiền DVMTR áp dụng đối với các cơ sở sản xuất thủy điện là 36 đồng/kwh điện thương phẩm. Sản lượng điện để tính tiền chi trả DVMTR là sản lượng điện của các cơ sở sản xuất thủy điện bán cho bên mua điện theo hợp đồng mua bán điện. Số tiền phải chi trả DVMTR trong kỳ hạn thanh toán được xác định bằng sản lượng điện trong kỳ hạn thanh toán (kWh) nhân với mức chi trả DVMTR tính trên 1kWh (36 đồng/kWh).

Nghị định 47/2016/NĐ-CP cũng điều chỉnh tăng mức chi trả đối với các cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch. Theo Nghị định trên, mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng áp dụng đối với các cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch là 52 đ/m3 nước thương phẩm. Sản lượng nước để tính tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng là sản lượng nước của các cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch bán cho người tiêu dùng. Số tiền phải chi trả dịch vụ môi trường rừng trong kỳ hạn thanh toán được xác định bằng sản lượng nước thương phẩm trong kỳ hạn thanh toán (m3) nhân với mức chi trả dịch vụ môi trường rừng tính trên 1m3 nước thương phẩm (52 đồng/m3).

Ngoài ra, Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng được chi trả tiền DVMTR. Theo đó, đối tượng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng gồm: Các đối tượng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng là các chủ rừng của các khu rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng gồm: Các chủ rừng là tổ chức được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng để sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp và các chủ rừng là tổ chức tự đầu tư trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp được giao. Các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng; cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng để sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn tự đầu tư trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp được Nhà nước giao.

Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.

Nhân Văn

Video đang được xem nhiều nhất:

[mecloud]uCR9S45l3R[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-chinh-phi-dich-vu-moi-truong-voi-co-so-san-xuat-nuoc-sach-a169091.html