Đình bản tạm thời báo Petrotimes, thu hồi thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong


Thứ 2, 03/10/2016 | 13:34


Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn chiều 3/10 đã ký 2 quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong công tác tại Báo Petrotimes.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn chiều 3/10 đã ký 2 quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong công tác tại Báo điện tử Petrotimes và đình bản tạm thời Báo điện tử Petrotimes.

Báo Petrotimes tạm thời bị đình bản.

Theo quyết định số 1701/QĐ-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi Thẻ nhà báo mang số hiệu IBT02523 thời hạn 2016-2020 của ông Nguyễn Như Phong vì ông Phong đã bị cơ quan chủ quản xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức Tổng biên tập Báo điện tử Petrotimes. Báo điện tử Petrotimes có trách nhiệm thu hồi Thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong nộp về Cục Báo Chí, Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 12/10.

Quyết định thứ 2 mang số 1702/QĐ-BTTTT đình bản tạm thời Báo điện tử Petrotimes trong thời gian 3 tháng vì Báo đã để xảy ra sai phạm trong hoạt động báo chí, bị cơ quan chủ quản đề nghị tạm đình chỉ hoạt động. Cũng theo quyết định này, sau khi hết thời hạn đình bản tạm thời, Bộ Thông tin và Truyên thông sẽ xem xét, quyết định về việc tiếp tục xuất bản Báo điện tử Petrotimes theo quy định của pháp luật về luật báo chí. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguồn: TTXVN/Tin Tức

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/dinh-ban-tam-thoi-bao-petrotimes-thu-hoi-the-nha-bao-cua-ong-nguyen-nhu-phong-a164301.html