Đình chỉ cán bộ kiểm lâm “biển thủ” gỗ sưa đem bán


Thứ 4, 19/02/2014 | 08:39


(ĐS&PL) – Hai tổ trưởng tổ tuần tra của Trạm kiểm lâm Khe Gát (Quảng Bình) đã bị đình chỉ công tác vì liên quan đến việc “biển thủ” gỗ sưa bắt được đem bán.

(ĐS&PL) – Ha? tổ trưởng tổ tuần tra của Trạm K?ểm lâm Khe Gát (Quảng Bình) đã bị đình chỉ công tác vì l?ên quan đến v?ệc “b?ển thủ” gỗ sưa bắt được đem bán.

Ngày 19/2, ông Lê Thanh Tịnh, G?ám đốc Vườn quốc g?a Phong Nha - Kẻ Bàng cho b?ết, đã tạm đình chỉ ha? tổ trưởng tổ tuần tra của Trạm K?ểm lâm Khe Gát vì l?ên quan đến v?ệc lấy gỗ sưa bắt được của lâm tặc đem đ? bán. Sáu k?ểm lâm v?ên khác cũng chờ nhận hình thức kỷ luật.

Trước đó, vào những ngày g?áp tết, trong quá trình tuần tra, nhóm k?ểm lâm này phát h?ện một nhóm ngườ? đang đào bớ? tìm gỗ sưa, trong vùng lõ? của Vườn quốc g?a. Thấy k?ểm lâm đến, nhóm này bỏ chạy. Tạ? h?ện trường, tổ k?ểm lâm đã thu hồ? toàn bộ tang vật. Tuy nh?ên, thay vì lập b?ên bản, báo cáo, tổ k?ểm lâm đã “ém” khúc gỗ sưa đem bán. Sau đó không lâu, sự v?ệc bị phát h?ện.

H?ện, khúc gỗ sưa nó? trên đã được cơ quan chức năng thu hồ?.

Nguyễn Hương

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/dinh-chi-can-bo-kiem-lam-bien-thu-go-sua-dem-ban-a22143.html