Doanh nghiệp Nhà nước nộp ngân sách gần 110.000 tỷ đồng trong năm 2021


Thứ 7, 19/11/2022 | 08:00


Cùng sự kiện

Trong năm 2021, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước nộp ngân sách gần 110.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 (lần 2).

Kinh doanh - Doanh nghiệp Nhà nước nộp ngân sách gần 110.000 tỷ đồng trong năm 2021
Ảnh minh họa: Tri thức trực tuyến

Kết quả xếp loại của các doanh nghiệp nhà nước khối Trung ương, có 119/142 doanh nghiệp nhà nước được các cơ quan đại diện chủ sở hữu xếp loại doanh nghiệp (đạt tỷ lệ 83,8%).

Trong đó, có 91 doanh nghiệp xếp loại A (chiếm 76,4% tổng số doanh nghiệp được xếp loại), 19 doanh nghiệp xếp loại B (chiếm 16% tổng số doanh nghiệp được xếp loại), 9 doanh nghiệp xếp loại C (chiếm 7,6% tổng số doanh nghiệp được xếp loại).

Với các doanh nghiệp nhà nước khối địa phương, có 264/270 doanh nghiệp được cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá xếp loại (đạt tỷ lệ 97,8%).

Trong đó, 172 doanh nghiệp xếp loại A (chiếm 65,2% tổng số doanh nghiệp được xếp loại); 64 doanh nghiệp xếp loại B (chiếm 24,2% tổng số doanh nghiệp được xếp loại) và 28 doanh nghiệp xếp loại C (chiếm 10,6% tổng số doanh nghiệp được xếp loại).

Về tình hình kinh doanh, với 142 doanh nghiệp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trên cả nước; tổng doanh thu năm 2021 của 142 doanh nghiệp nhà nước là 1.076.000 tỷ đồng.

Trong đó, tổng doanh thu của các doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu là 692.000 tỷ đồng (tăng 10,2% so với năm 2020), chiếm 64,31% tổng doanh thu năm 2021. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 88.600 tỷ đồng. Tổng số lỗ phát sinh năm 2021 của 7 doanh nghiệp là 620 tỷ đồng (giảm 75,2% so với năm 2020). Tổng số lỗ lũy kế đến năm 2021 là 5.080 tỷ đồng. 134/142 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, 7 kinh doanh lỗ. Số phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước năm 2021 là 71.000 tỷ đồng.

Với 64 doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổng doanh thu năm 2021 là 515.000 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 60.000 tỷ đồng. Tổng số lỗ phát sinh năm 2021 là 12.600 tỷ đồng. Tổng lỗ lũy kế đến năm 2021 là 27.800 tỷ đồng.

Đối với 274 doanh nghiệp có vốn Nhà nước, tổng doanh thu năm 2021 là 74.300 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2020. Tổng lợi nhuận sau thuế là 4.900 tỷ đồng, giảm 5,8% so với năm 2020. Số phát sinh phải nộp ngân sách trong năm là 8.800 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2020.

Có 221/274 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, chiếm tỷ trọng trên 80%; 45 doanh nghiệp kinh doanh lỗ. Tổng lỗ phát sinh năm 2021 là 274 tỷ đồng (giảm 17% so với năm 2020), 4 doanh nghiệp còn lại không báo cáo lãi, lỗ.

Trong số 270 doanh nghiệp nhà nước khối địa phương, tổng doanh thu năm 2021 là 85.800 tỷ đồng (giảm 21,8% so với năm 2020). Tổng lợi nhuận sau thuế là 8.700 tỷ đồng (giảm 24% so với năm 2020). Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách trong năm 2021 là 28.900 tỷ đồng (giảm 22,3% so với năm 2020).

Như vậy, trong năm 2021, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước hầu hết đều kinh doanh có lãi và nộp ngân sách tới 108.700 tỷ đồng.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/doanh-nghiep-nha-nuoc-nop-ngan-sach-gan-110-000-ty-dong-trong-nam-2021-a557623.html