Doanh nhân người Nhật làm Chủ tịch Eximbank


Thứ 5, 25/06/2020 | 07:56


Cùng sự kiện

Ông Yasuhiro Saitoh đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Eximbank thay ông Cao Xuân Ninh mới từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Yasuhiro Saitoh đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Eximbank thay ông Cao Xuân Ninh mới từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Eximbank có tân Chủ tịch HĐQT trước thềm đại hội cổ đông. Ảnh minh họa: Eximbank

Ngày 25/6/2020, HĐQT Eximbank đã tổ chức phiên họp HĐQT theo đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Eximbank.

Tại phiên họp, HĐQT đã chấp thuận cho ông Cao Xuân Ninh từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân, đồng thời thông qua với tỉ lệ đồng thuận cao bầu Ông Yasuhiro Saitoh - hiện đang giữa vị trí Phó Chủ tịch HĐQT sẽ đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhà băng này thay ông Cao Xuân Ninh.

Ngân hàng này cho biết, đến nay Eximbank đang hoạt động ổn định, hiệu quả và kiểm soát tốt các hoạt động hàng ngày. Điều này khẳng định HĐQT Eximbank hiện nay với sự dẫn dắt của ông Cao Xuân Ninh - Chủ tịch HĐQT đã điều hành có trách nhiệm và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, quản trị Eximbank.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý I/2020, nhiều chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của ngân hàng đều giảm so với cùng kỳ năm 2019, nhưng nguồn thu chính từ lãi thuần cho vay (chiếm 82% tổng nguồn thu lãi) vẫn tăng nhẹ giúp cho lãi ròng tăng khá.

Eximbank đạt lợi nhuận trước thuế tăng 31% so với cùng kỳ, chi phí hoạt động của Eximbank giảm 7% so với cùng kỳ năm trước.

Các chỉ tiêu kinh doanh khác đều giảm, như: Lãi từ dịch vụ giảm 5%, còn 75,4 tỷ đồng; Lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 37%, còn 29 tỷ đồng; Lãi từ hoạt động khác giảm nhẹ 3%, còn 36,4 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động cũng được tiết giảm 6,5% còn 629 tỷ đồng. Trong kỳ, Eximbank hoàn nhập trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 35 tỷ đồng góp phần giúp lợi nhuận trước thuế tăng 30%, đạt 457 tỷ đồng.

Hệ số an toàn vốn (CAR) theo Basel II là 11,53% (so với quy định tối thiểu là 8%); tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn là 30% (so với quy định tối đa 40%), tỷ lệ dư nợ tín dụng trên vốn huy động (LDR) hiện đang tuân thủ ở mức 81,42% (quy định tối đa là 85%) và các chỉ số an toàn thanh khoản khác đều được đảm bảo trong ngưỡng an toàn cao theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 30/6/2020 tới đây, Eximbank sẽ tiến hành đồng thời 2 đại hội: Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2020 và Đại hội Đồng cổ đông bất thường tại White Palace.

Việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường này được quyết định sau khi nhận được kiến nghị của nhóm cổ đông lớn Eximbank là cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) nắm 15% vốn tại Eximbank.

Như chương trình đại hội dự kiến Eximbank đã công bố, trong đó có những nội dung mà các cổ đông quan tâm sẽ được đưa ra giải quyết một cách minh bạch và công khai tại Đại hội.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/doanh-nhan-nguoi-nhat-lam-chu-tich-eximbank-a328519.html