`
Ăn - Chơi - Đem sườn kho với "thuốc bổ não tự nhiên", cả nhà có mon ngon đủ dinh dưỡng

Đem sườn kho với "thuốc bổ não tự nhiên", cả nhà có mon ngon đủ dinh dưỡng

Sườn và trứng cút đem nấu chung thì giá trị dinh dưỡng càng cao. Trứng cút là "thuốc bổ não tự nhiên", có tác dụng bổ não, nâng cao trí tuệ.