`

Chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ Đại hội Đảng bộ xã Mai Đình nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ năm, 19/03/2020 | 15:23 GMT+7

Những năm qua, Đảng bộ xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn - Hà Nội) đã phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, lãnh đạo địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Mai Đình trở thành xã phát triển năng động và bền vững. Mai Đình là một trong hai đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ huyện, đến thời điểm này, Đảng bộ xã Mai Đình đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ diễn ra vào cuối tháng 3/2020. Đây được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Được Đảng bộ huyện Sóc Sơn chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở thật sự là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mai Đình, Đảng ủy xã xác định vinh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn lao. Do đó, công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mai Đình được thực hiện kỹ lưỡng, chu đáo, tất cả đã sẵn sàng để tổ chức thành công đại hội.

Công tác chuẩn bị cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội 

Qua 5 năm (2015 - 2020), thực hiện nghị quyết Đảng bộ lần thứ XXIV với sự quyết tâm, vận dụng sự hỗ trợ của Nhà nước và phát huy tối đa nội lực sẵn có, xã Mai Đình đều đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản của đại hội. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực theo đúng hướng. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 47 triệu đồng/người/năm, tăng 18 triệu đồng/người/năm so với cuối nhiệm kỳ trước. Trong 5 năm qua đã có 2.800 người được đào tạo nghề và giới thiệu việc làm. Tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho 650 lượt hộ nghèo, 8.800 lượt hội viên của các đoàn thể, vượt 13,3 chỉ tiêu Đại hội; Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, việc thực hiện chính sách xã hội, sự nghiệp giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, các hoạt động VHVN_TDTT phát triển và có chuyển biến tích cực; duy trì và nâng cao cao tiêu chí nông thôn mới; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng được tăng cường, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định trong thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ đề ra. 5 năm qua, Đảng ủy xã triển khai, quán triệt nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, huyện ủy, đặc biệt thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/2/2017 cuả Thành ủy. Hàng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời ban hành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Qua đó, nhận thức và ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, trách nhiệm trong công tác của cán bộ, đảng viên được nâng lên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy; sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Tổ chức thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, thường xuyên kiểm tra các chi bộ và cán bộ, đảng viên thực hiện quy chế của Đảng ủy và việc thực hiện Điều lệ Đảng. Công tác phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được thực hiện hàng năm đúng quy định, hàng năm có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ nhiều năm liền được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2020 của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy xã Mai Đình còn tích cực chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chuẩn bị các nội dung cho đại hội chi bộ trực thuộc. Để đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã thành công theo đúng mục tiêu đề ra, Đảng ủy xã đã phân công mỗi đồng chí trong Ban Chấp hành phụ trách các chi bộ trực thuộc để hỗ trợ, chỉ đạo trực tiếp các công việc từ việc hoàn thiện văn kiện, nhân sự và các bước chuẩn bị theo kế hoạch và đúng theo tinh thần hướng dẫn của Trung ương, của thành phố và của huyện ủy. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội chi bộ đã hoàn thành.

Hoạt động thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân cũng được Đảng ủy xã thực hiện hiệu quả, tạo được sự đồng thuận trong các chi bộ. Theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các thành viên tổ công tác hướng dẫn trực tiếp, giúp Ban Chấp hành Đảng bộ xã hoàn thành công tác xây dựng văn kiện, công tác nhân sự, giải quyết KNTC và công tác tuyên truyền… theo đúng chỉ đạo của cấp trên. Trong đó, 2 nội dung được Tổ công tác và Đảng ủy xã tập trung cao độ, đó là: Việc hoàn thiện văn kiện và công tác tuyên truyền đại hội để phản ánh không khí chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mai Đình. Bên cạnh đó, các thành viên thường xuyên theo dõi, trao đổi, hướng dẫn, giúp Ban Chấp hành Đảng bộ xã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự thống nhất trong quá trình chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội.

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới cũng được Đảng bộ xã thực hiện đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy Mai Đình sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển kinh tế - xã hội bền vững, duy trì và thực hiện thắng lợi mục tiêu xã NTM nâng cao; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của bộ máy chính quyền xã và các tổ chức chính trị -xã hội; Quản lý và thực hiện tốt công tác quy hoạch, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng các dự án và tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng; thực hiện tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt cùng sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, cẩn trọng, tin rằng đại hội điểm Đảng bộ xã Mai Đình lầm thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp, rút ra được nhiều bài học, kinh nghiệm sâu sắc cho các Đại hội Đảng bộ cơ sở, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ huyện Sóc Sơn và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hà Anh

Bạn đang đọc bài viết Chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ Đại hội Đảng bộ xã Mai Đình nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại chuyên mục Đời sống của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
huyện Sóc Sơn
Theo NĐT

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống