`

Đảng bộ xã Đông Lỗ - Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

Thứ sáu, 08/05/2020 | 11:34 GMT+7

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn, song, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân xã Đông Lỗ (Huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Đảng bộ xã Đông Lỗ đã xây dựng đội ngũ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành có năng lực, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, nêu cao tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể tạo sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, chỉ đạo điều hành của chính quyền, vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào tình hình thực tế địa phương.

Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND xã Đông Lỗ

Cấp ủy các cấp trong toàn đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện triển khai thực hiện dồn điển đổi thửa với tổng diện tích là 182,8ha (đạt 122% mục tiêu Đại hội), hiện nay toàn xã có 4 thôn thực hiện thành công công tác dồn điền đổi thửa. Đảng bộ đã triển khai thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với sự quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Năm 2018 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay toàn xã có 7/11 thôn đạt thôn Nông thôn mới (đạt 140% mục tiêu Đại hội đề ra)

Hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh tiếp tục được quan tâm đầu tư. Từ năm 2015 đến nay, xã đã được đầu tư trên 36 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng đường trục xã, cứng hóa đường thôn xóm, đường nội đồng, kênh mương. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo công khai, dân chủ, thực hiện tốt quy trình thủ tục đầu tư dự án theo quy định. Đã xây dựng mới được Nhà làm việc Đảng ủy – HĐND – UBND xã, 28 phòng học kiên cố, xây dựng và nâng cấp 10 nhà văn hóa thôn.

Công tác xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá đạt kết quả cao, đời sống tinh thần của nhân dân được cải thiện. BCH Đảng bộ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển sự nghiệp y tế, công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; Quan tâm lãnh đạo công tác giải quyết việc làm cho người lao động; Công tác giảm nghèo đạt mục tiêu đại hội đề ra. Công tác an ninh, quốc phòng luôn được củng cố, quản lý tốt nguồn động viên, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao hàng năm; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh, thương mại, dịch vụ phát triển đa dạng…

Cùng với việc phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ xã đặc biệt coi trọng. Các nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa bằng chương trình hành động, kế hoạch phù hợp tình hình của địa phương. Đảng bộ triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, tác phong làm việc, trong lao động và học tập. Công tác giáo dục lý luận chính trị được đổi mới về nội dung, phương pháp và hình thức, đấu tranh ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ đảng viên công chức xã.

Qua đánh giá phân loại tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trung bình đạt 51%; Chất lượng sinh hoạt chi bộ có chuyển biến tích cực. Quan tâm phát triển đảng trong đội ngũ cán bộ thôn. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 28 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 62,2% mục tiêu đại hội.

Đảng ủy coi trọng và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch và tiến hành việc kiểm tra, giám sát thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, nhạy cảm để đưa vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội với nhân dân, tạo diễn đàn dân chủ giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để chỉ đạo, giải quyết kịp thời, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị ở cơ sở.

Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức vận động, tập hợp đã phát huy vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. MTTQ và các đoàn thể nhiều năm liền được công nhận đơn vị vững mạnh.

Cùng với việc đánh giá kết quả đạt được, Đảng ủy xã thẳng thắn chỉ ra hạn chế trong công tác lãnh, chỉ đạo: Việc lãnh đạo phát triển KT-XH về giá trị sản xuất nông nghiệp thực sự chưa bền vững, phát triển ngành nghề nông thôn chưa mạnh. Mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi chưa thực hiện được, hiệu quả sản xuất chưa cao, diện tích vùng sản xuất hàng hóa tập trung còn ít. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các chi bộ chưa sâu.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Đông Lỗ  tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Phấn đấu đến năm 2025 Đông Lỗ đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/năm. Giảm 0.5% tỷ lệ hộ nghèo hàng năm. Gia đình văn hóa phấn đấu đạt từ 85-90%, số thôn văn hóa từ 75% trở lên. Giữ vững chuẩn quốc gia mức độ 1 của 5 trường học, giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Hằng năm, tỷ lệ 60% đảng viên và 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những kết quả trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là những dấu ấn, tiền đề quan trọng để Đảng bộ xã Đông Lỗ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó mục tiêu bao chùm trong nhiệm kỳ mới mà đảng bộ xã hướng đến là phấn đấu đưa Đông Lỗ trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Hà Anh

Bạn đang đọc bài viết Đảng bộ xã Đông Lỗ - Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn tại chuyên mục Đời sống của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Bắc Giang
Theo NĐT

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống