Gia đình - Tình yêu - Cà Mau: Nữ sinh tự ý bỏ nhà, dựng tin đồn bị bọn buôn người bắt cóc

Cà Mau: Nữ sinh tự ý bỏ nhà, dựng tin đồn bị bọn buôn người bắt cóc

Chẳng ai ngờ vụ bắt cóc học sinh lớp 8 khiến nhiều người tốn công nhọc sức hóa ra lại là một kịch bản vụng về của nữ sinh thích bỏ nhà đi chơi.

Trong Đời sống