`
Gia đình - Tình yêu - Uốn lưỡi đổi cách nói một chút, hai vợ chồng đang "chiến" mấy cũng "hòa"

Uốn lưỡi đổi cách nói một chút, hai vợ chồng đang "chiến" mấy cũng "hòa"

Hôn nhân khó tránh khỏi những va chạm, nhưng làm sao để chúng trở thành "gia vị" thúc đẩy mối quan hệ phát triển cần sự nỗ lực từ hai phía.