`
Gia đình - Tình yêu - Vợ nuốt nước mắt hiến tạng chồng chết não cứu người

Vợ nuốt nước mắt hiến tạng chồng chết não cứu người

Bỏ mặc ngoài tai những điều tiếng xã hội, chị Huệ đã kí đơn tự nguyện hiến tạng của chồng bị chết não như nguyện vọng mà anh từng chia sẻ lúc còn sống.