`
Gia đình - Tình yêu - Tâm sự xúc động của chàng trai chiến thắng "làn khói trắng" quyết tâm làm lại cuộc đời

Tâm sự xúc động của chàng trai chiến thắng "làn khói trắng" quyết tâm làm lại cuộc đời

Để từ bỏ được cái chết trắng, ngoài nghị lực và quyết tâm của người nghiện thì sự yêu thương, bao dung của của người thân và cộng đồng cũng góp phần quan trọng.

Trong Đời sống