`
Gia đình - Tình yêu - Tấm gương đánh giặc giỏi, làm giàu cũng giỏi của một cựu binh

Tấm gương đánh giặc giỏi, làm giàu cũng giỏi của một cựu binh

Đội trưởng Đặc công K20 Lê Văn Nuôi là cái tên xuất sắc trong lịch sử Biệt động thành Đà Nẵng.

Trong Đời sống