`
Gia đình - Tình yêu - Nhắm mắt và lãng quên

Nhắm mắt và lãng quên

Giữa những tháng ngày lắm bộn bề lo toan, có những khi chỉ muốn nhắm mắt lại để lãng quên tất cả, có những khi chỉ muốn lòng bình tâm giữa muôn trùng sóng...

Trong Đời sống