`

Huyện Văn Yên - Yên Bái: Xây dựng Đảng vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội toàn diện

Thứ sáu, 03/07/2020 | 09:00 GMT+7

Với sự đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, tích cực và phát huy tinh thần thi đua yêu nước, Đảng bộ huyện Văn Yên đã chủ động triển khai có hiệu quả các khâu đột phá chiến lược được xác định theo từng năm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.

Trong thời gian qua, Đảng bộ huyện Văn Yên đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, đề ra những giải pháp thiết thực để nâng cao chỉ số cải cách hành chính, luôn duy trì vị trí đứng trong tốp đầu về chỉ số cải cách hành chính trong khối các huyện, thị, thành phố; bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã duy trì hoạt động hiệu quả, giải quyết tốt các thủ tục hành chính với tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên 99%. Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện quyết liệt việc sắp xếp, kiện toàn, tinh giản tổ chức, bộ máy biên chế cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; chú trọng việc đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan, tổ chức theo hướng khoa học, dân chủ, chuyên nghiệp, sâu sát, đi đôi với đổi mới phương thức lãnh đạo bằng hành động nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn, xử lý vi phạm.

Đồng chí Luyện Hữu Chung - Bí thư huyện uỷ huyện Văn Yên - Yên Bái tái đắc cử Bí thư huyện uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Luyện Hữu Chung - Bí thư huyện ủy Văn Yên cho biết: “Để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và các cán bộ, đảng viên chủ chốt theo chức trách nhiệm vụ tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trọng tâm là thực hiện đồng bộ các nội dung Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Đổi mới lề lối, phương pháp làm việc theo hướng sâu sát, thiết thực, cụ thể, hiệu quả tạo sự chuyển biến thực sự về "chất" trong xây dựng chi bộ, đảm bảo vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức”.

Huy động sự đóng góp tích cực của nhân dân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để sửa chữa, nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông, tạo điều kiện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường đầu tư hạ tầng xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện đã kiên cố hóa được 259,6 km đường giao thông nông thôn, 75,7 km đường giao thông đặc thù, mở mới và mở rộng được 50 km đường, thi công được 26 cầu, ngầm tràn, tổng giá trị thực hiện đạt trên 218,3 tỷ đồng. Cùng với đó, huyện cũng đã uu tiên đầu tư nguồn lực cho giáo dục và đào tạo ở tất cả các bậc học, nhất là ở các xã vùng cao. Công tác khuyến học, khuyến tài, khuyến khích học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập tiếp tục được đẩy mạnh. Thường xuyên rà soát, cử cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ trong nguồn quy hoạch các cấp tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ do cấp có thẩm quyền tổ chức. Đến nay tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên đạt 88,5%; tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ cao đẳng, đại học trở lên là 82,2%; tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt 70%.

 Khai thác và phát huy có hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh, tạo ra thế và lực mới vì mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, đảm bảo dân sinh, ổn định lâu dài và hướng tới xây dựng một Văn Yên hiện đại, giàu đẹp trong tương lai. Huyện đã định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chế biến, bảo quản nông, lâm sản, xây dựng, giữ vững và nâng cao chất lượng thương hiệu sản phẩm. Triển khai thực hiện và lồng gắn các chương trình phát triển kinh tế trong chương trình xây dựng nông thôn mới để tạo ra nhiều mô hình kinh tế mới, hiệu quả. Văn Yên đã có sự đầu tư kinh phí hợp lý, vận động người dân đóng góp công sức lao động, hiến đất và công trình xây dựng để mở rộng hàng chục tuyến đường giao thông nông thôn liên thôn, liên xã, xây dựng nâng cấp các nhà văn hóa, trạm y tế, trường học khang trang sạch đẹp.

Đến nay, huyện Văn Yên đã xây dựng các vùng kinh tế trọng điểm như vùng lúa, vùng sắn, vùng quế, vùng cây công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ như vùng sắn cao sản trên 6.850 ha, vùng quế trên 40.000 ha, vùng cây nguyên liệu giấy 12.500 ha, vùng lúa thâm canh 1.000 ha có giá trị thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm, vùng sản xuất ngô hàng hóa có diện tích gieo trồng hàng năm đạt 6.000 ha. Đồng thời đã cơ bản về đích 22/22 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Nổi bật là giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt trên 2.000 tỷ đồng, bước đầu xây dựng vùng lúa sản xuất hàng hóa chất lượng cao với diện tích 1.000 ha, cho thu nhập 153,6 triệu đồng/ha, duy trì vùng nguyên liệu quế chất lượng cao tại 08 xã trọng điểm với diện tích trên 40.000 ha, vận động nhân dân phát triển các sản phẩm đặc sản như gà đen, lợn bản địa...,mở rộng diện tích cây dược liệu, phát triển vùng sản xuất rau an toàn theo hướng hữu cơ; chủ động hướng dẫn các cơ sở sản xuất xây dựng giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông nông thôn không ngừng được củng cố và phát triển; bộ mặt nông thôn mới tại địa phương có sự chuyển biến rõ nét, đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến nay giảm xuống còn 10,63%.

Song song với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Đảng bộ huyện Văn Yên đặc biệt chú trọng, hàng năm tiến hành kết nạp trên 300 đảng viên mới, đồng thời củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng. Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện đã tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, trọng tâm là tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm túc việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm năm 2018, 2019; hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng bộ huyện đã lãnh đạo các chi đảng bộ cơ sở thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm 2019, đầu năm 2020 Đảng bộ huyện Văn Yên đã lãnh đạo các chi Đảng bộ cơ sở trực thuộc tổ chức thành công Đại hội đảm bảo mục đích, yêu cầu đặt ra. Hết tháng 3/2020, 100% các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022, 48/48 Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện đã tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội các cấp đã thống nhất đề ra mục tiêu cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, và bầu được, Ban chấp hành, Ban chi ủy và các chức danh lãnh đạo để lãnh đạo chi, đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra.

Chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xác định rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Văn Yên đã góp phần đắc lực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, làm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở có phong cách làn việc dân chủ, khoa học, vì lợi ích của nhân dân, đưa huyện Văn Yên trờ thành huyện phát triển toàn diện của tỉnh Yên Bái.

Minh Thu

Bạn đang đọc bài viết Huyện Văn Yên - Yên Bái: Xây dựng Đảng vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội toàn diện tại chuyên mục Đời sống của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
xây dựng đảng
Theo NĐT

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống