`

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII

Thứ tư, 14/10/2020 | 19:25 GMT+7

Ngày 14/10, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội, có các đồng chí: Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc qua các thời kỳ, đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, và 348 đại biểu đại diện cho gần bảy vạn đảng viên trong Đảng bộ tỉnh về dự đại hội.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhấn mạnh: “Nhiệm kỳ qua, Vĩnh Phúc đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển ấn tượng; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã trình bày Báo cáo chính trị (báo cáo tóm tắt) của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội. Báo cáo nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tăng cao hơn giai đoạn trước và cao hơn so với bình quân chung của cả nước, giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 7,1%/năm; Quy mô nền kinh tế không ngừng tăng, năm 2020 ước đạt trên 122,68 nghìn tỷ đồng, gấp 1,56 lần so với năm 2015; tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 105 triệu đồng/người. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động tăng bình quân hơn 8,38%/năm, cao hơn bình quân chung cả nước (5,8%/năm); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng. Thu ngân sách nhà nước đạt cao, tăng bình quân 5,6%/năm, vượt mục tiêu Đại hội đề ra, là tỉnh nằm trong nhóm có tỷ lệ điều tiết ngân sách về trung ương và đứng trong nhóm đầu cả nước về thu nội địa. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu hút đầu tư đạt cao.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư, xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhiều công trình, dự án lớn được đầu tư và đi vào hoạt động tạo dấu ấn mới cho cảnh quan đô thị của tỉnh. Diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc, đến năm 2019 toàn tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4/9 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Quy hoạch và phát triển đô thị luôn được quan tâm đầu tư, nhất là hệ thống hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc, năm 2018, thị xã Phúc Yên đã được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh. Nhiều xã đạt tiêu chí và được công nhận là thị trấn và đô thị loại V.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ qua tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo. Giáo dục – Đào tạo tiếp tục phát triển, Vĩnh Phúc đứng thứ nhất cả nước về chất lượng giáo dục mũi nhọn và đứng thứ 5 cả nước về chất lượng giáo dục toàn diện; cơ sở vật chất trường học được tăng cường đầu tư. Chất lượng nguồn nhân lực không ngừng được nâng lên.

Công tác quân sự quốc phòng được củng cố và tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp được quan tâm thường xuyên. Trong đó tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Hội dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Cùng với những kết quả đạt được, đồng chí Vương Đình Huệ cho rằng, kinh tế của tỉnh phát triển nhưng chưa có sự đột phá, đang có dấu hiệu chậm lại; môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, sử dụng các nguồn lực và thực hiện các đột phá chiến lược còn có mặt hạn chế, bất cập. Năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế. Một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu, vi phạm pháp luật phải xử lý kỷ luật. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của một số đơn vị, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, việc thực hiện tinh giản biên chế còn chậm, hiệu quả chưa cao…

Đồng tình với các định hướng phát triển, quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá đã đề ra trong báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu tỉnh cần khai thác mọi nguồn lực để tập trung đầu tư các công trình trọng điểm mang tính liên vùng, liên tỉnh, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông. Chú trọng bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, cộng đồng dân cư, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ; bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng con người Vĩnh Phúc hướng đến chân - thiện - mỹ, giàu lòng yêu nước, giàu khát vọng vươn lên. Tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Phát triển hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân đồng bộ, hiện đại, với các loại hình dịch vụ y tế chất lượng cao.

Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh cần thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công với cách mạng, giảm nghèo bền vững, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề dân sinh bức xúc, trước hết là vấn đề thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, ô nhiễm môi trường. Củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ, nhất là Vĩnh Phúc có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ Thủ đô. Tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Quy định nêu gương, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Hà Anh

Bạn đang đọc bài viết Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII tại chuyên mục Đời sống của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
đại hội đại biểu
Theo Nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống