Sức khoẻ - Làm đẹp - Kinh ngạc xác ướp 2.000 năm tuổi vẫn còn nguyên tóc, máu và tĩnh mạch

Kinh ngạc xác ướp 2.000 năm tuổi vẫn còn nguyên tóc, máu và tĩnh mạch

Xác ướp có tuổi đời 2.000 năm của người phụ nữ ở Trung Quốc đã khiến các nhà khảo cổ phải kinh ngạc khi vẫn còn nguyên tóc, máu và tĩnh mạch.

Trong Đời sống