`
Sức khoẻ - Làm đẹp - Phòng mọi cách, bệnh nhân sốt xuất huyết vẫn cao gấp 3 năm ngoái với 50 người tử vong

Phòng mọi cách, bệnh nhân sốt xuất huyết vẫn cao gấp 3 năm ngoái với 50 người tử vong

Nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết lớn đang đe dọa cộng đồng với 50 trường hợp tử vong, nhưng nhiều người vẫn còn chủ quan với phòng chống dịch.

Trong Đời sống