`
Sức khoẻ - Làm đẹp - Chuyện lạ: Dù đang mang bầu song sinh, mẹ trẻ vẫn thụ thai con thứ ba sau 10 ngày

Chuyện lạ: Dù đang mang bầu song sinh, mẹ trẻ vẫn thụ thai con thứ ba sau 10 ngày

Sau khi thụ thai cặp song sinh, chỉ 10 ngày sau, người phụ nữ ở Mỹ tiếp tục thụ thai thêm đứa con thứ ba.

Trong Đời sống