Sức khoẻ - Làm đẹp - 9 biến chứng sau xạ trị ung thư bệnh nhân cần phải chú ý

9 biến chứng sau xạ trị ung thư bệnh nhân cần phải chú ý

Những biến chứng sau xạ trị ung thư ảnh hưởng lớn đến hiệu quả điều trị bệnh cũng như đến cuộc sống của bệnh nhân.

Trong Đời sống