“Thây ma” dạo phố... tấn công con nghiện thuốc lá

Một nhóm gồm khoảng 30 người đeo mặt nạ kinh dị giống các thây ma trong lễ hội Halloween đi dọc các đường phố để phát tờ rơi về những tác hại của thuốc lá.
Xem album “Thây ma” dạo phố... tấn công con nghiện thuốc lá