`

Thái Bình: Quyết tâm thực hiện thành công chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 và phát triển kinh tế xã hội

Thứ ba, 08/12/2020 | 08:46 GMT+7

Theo số liệu tổng điều tra dân số đến ngày 01/04/2019, quy mô dân số tỉnh Thái Bình là 1.860.447 người (đứng thứ 11 toàn quốc), trong đó nam 905.408 người chiếm 48,67%; nữ 955.039 người chiếm 51,33%, mật độ dân là 1.173 ng/km2. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên năm 2019 là 19,96% (theo số liệu của dân số).

Với mục tiêu phấn đấu đạt mức sinh thay thế trên địa bàn tỉnh, tăng mức sinh ở địa phương có mức sinh thấp và giảm mức sinh ở những địa phương có mức sinh cao góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững. Ngày 13/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng đối tượng đến năm 2030 của tỉnh Thái Bình.

Mục tiêu cụ thể được đề ra là:

- Mục tiêu 1: Đến năm 2025: Giảm tổng tỉ suất sinh ở 7 huyện, tăng mức sinh ở thành phố để đạt mức sinh thay thế (2,0 con/bà mẹ) và duy trì mức sinh thay thế trên địa bàn toàn tỉnh đến năm 2030.

- Mục tiêu 2: Đến năm 2025, tỉ số giới tính khi sinh dưới 110 bé trai/100 bé gái sinh ra sống và tỉ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống vào năm 2030.

- Mục tiêu 3: Đến năm 2025, 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại, phòng tránh vô sinh, hỗ trợ sinh sản và duy trì đến năm 2030.

Với mục tiêu trên, kế hoạch đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền; Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi; Điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích; Mở rộng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ có liên quan.

Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh dựng nhiều pano tuyên truyền giữ cân bằng giới tính khi sinh

Kế hoạch đã chỉ rõ các nhiệm vụ và giải pháp chú trọng việc đạo tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác dân số các cấp. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu về dân số và phát triển, đưa nội dung này là một trong những nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ cấp tỉnh. Tiếp thu và triển khai các chương trình dự án thuộc lĩnh vực dân số do các tổ chức quốc tế tài trợ. Đồng thời phối hợp với thành viên ban chỉ đạo công tác dân số kế hoạch các cấp tổ chức triển khai kiểm tra định kỳ, giám sát, hỗ trợ đánh giá việc thực hiện kế hoạch, kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn.

Và trong 6 tháng cuối năm 2020, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh đã ltiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ ở các cấp qua các kênh truyền thông; các hình thức truyền thông, tư vấn tại cộng đồng; tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông của các đề án, dự án, mô hình hiện có ở cơ sở; tổ chức và tham gia tập huấn, đào tạo nâng cao nghiệp vụ truyền thông; thực hiện công tác giám sát hỗ trợ việc tổ chức hoạt động truyền thông ở cơ sở; tổ chức các hoạt động kỷ niệm Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2020.

VÂN ANH

Bạn đang đọc bài viết Thái Bình: Quyết tâm thực hiện thành công chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 và phát triển kinh tế xã hội tại chuyên mục Đời sống của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
dân số việt nam
Theo Nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống