`

Vĩnh Phúc: Đẩy nhanh thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thứ hai, 27/07/2020 | 16:35 GMT+7

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, các văn bản chỉ đạo của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội (TB&XH) và Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Lao động thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh  ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 03/5/2020, đồng thời sở đã tổ chức tập huấn, ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện, cụ thể, kịp thời hướng dẫn, phân bổ kinh phí, phê duyệt danh sách cho hầu hết các nhóm đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

Chi trả hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Tử Du, huyện Lập Thạch.

Để đẩy nhanh việc chi trả chế độ chính sách theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo phát huy kịp thời, hiệu quả của chính sách; UBND tỉnh yêu cầu các đồng chí Bí thư Thành ủy, Huyện ủy quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc để triển khai thực hiện đẩy nhanh chi trả chính sách hỗ trợ. Chỉ đạo đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg và các chỉ đạo của UBND tỉnh, đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, tránh trục lợi chính sách. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, điều kiện, trình tự thủ tục theo quy định đến từng thôn, xóm, tổ dân phố, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và toàn thể nhân dân được biết và tham gia giám sát; đối với những vướng mắc liên quan đến chính sách sách hỗ trợ lao động đang tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương gửi Bộ Lao động-TB&XH đề nghị tháo gỡ để triển khai thực hiện. 

Kết quả: Đối với người có công, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đối tượng Bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng; Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh trong danh sách đến ngày 31/12/2019 gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ với tổng số tiền là: 125.545.200.000 đồng; phê duyệt quyết định hỗ trợ cho 03 nhóm đối tượng là người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp của huyện Lập Thạch, huyện Yên Lạc và thành phố Phúc Yên, với tổng số tiền là: 295.800.000 đồng

Tính đến hết ngày 12/5/2020, toàn tỉnh đã chi hỗ trợ xong cho các nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo với tổng số 94,440 đối tượng, tương ứng với tổng số tiền là: 115,651,750,000 đồng. Đối với các đối tượng là người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương; Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Lao động không có giao kết hợp đồng lao động, mất việc làm; Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh: Tính đến ngày 23/6/2020, huyện Lập Thạch đã chi hỗ trợ xong cho 104 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và huyện Yên Lạc đã chi hỗ trợ cho 01 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền hỗ trợ là 105.000.000 đồng

Có thể thấy, việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMT Tổ quốc tỉnh; sự tham gia, phối hợp của các sở, ngành từ tỉnh đến cơ sở. Về cơ bản các chính sách hỗ trợ cho đối tượng đang được thực hiện có hiệu quả; triển khai đầy đủ, đồng bộ và kịp thời đúng quy định, đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, rà soát, thẩm định, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện hưởng để trình phê duyệt. Thực hiện tốt chế độ hỗ trợ cho các nhóm đối tượng được quy định trong Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, đảm bảo 100% đối tượng đã rà soát, đủ điều kiện hưởng được hỗ trợ đầy đủ, kịp thời. 

Tuy nhiên trong quá trình rà soát, chi trả 04 nhóm đối tượng do thời gian triển khai thực hiện gấp, việc tổng hợp đảm bảo phải chính xác, không bỏ sót, không trùng lặp đối tượng nên việc thực hiện rà soát, lập danh sách cho các nhóm đối tượng trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, do số đối tượng được thụ hưởng lớn, đội ngũ cán bộ còn mỏng. Đối với nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chưa quy định cụ thể. Đối với người lao động không có quan hệ lao động: các tiêu chí xác định đối tượng chưa rõ ràng, chung chung khó xác định đối tượng, việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương không đủ điều kiện về thời điểm thực hiện tạm hoãn cũng như điều kiện về tham gia BHXH bắt buộc để đề nghị hỗ trợ…

Để thực hiện đạt các mục tiêu, kế hoạch của Nghị quyết, với mục đích tạo mọi điều kiện cho các nhóm đối tượng được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời gói hỗ trợ ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đặc biệt đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để người sử dụng lao động chủ động rà soát, xác định và lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương thuộc đối tượng và đủ điều kiện theo quy định. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi trả gói hỗ trợ ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. 

Hà Phương 

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Phúc: Đẩy nhanh thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại chuyên mục Đời sống của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
covid-19
Theo NĐT

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống