`

Yên Bái: Chuẩn bị sẵn sàng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Thứ ba, 15/09/2020 | 16:00 GMT+7

Cùng với việc tập trung tốt cho công tác phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương tỉnh Yên Bái đã và đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thi đua sôi nổi chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là những việc làm có ý nghĩa thiết thực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Ngay sau khi Đại hội đại biểu đảng bộ cấp cơ sở tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025 thành công tốt đẹp, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã bắt tay vào thực hiện ngay các đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tập trung xây dựng Đảng và phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của toàn Đảng bộ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Cùng với đó, Đảng bộ tỉnh dồn lực cho các đột phá về phát triển kinh tế, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, những việc mới, việc khó thực hiện, để xây dựng kế hoạch và phát động các phong trào thi đua mang tính đặc thù của địa phương;  phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020, bằng những thành tích thiết thực nhất để chào mừng đại hội đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở lần thứ XVI, lãnh đạo tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm hoàn thành toàn diện chỉ tiêu giao năm 2020 theo chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Uỷ viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong đó, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, phục hồi nhanh nền kinh tế sau ảnh hưởng của dịch covid-19, chú trọng quan tâm giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải ngân xây dựng cơ bản, trọng tâm là đường giao thông nông thôn. Khẩn trương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới; huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành để hoàn thành vượt mức mục tiêu giảm nghèo bền vững; đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để dịch Covid-19 xâm nhập vào cộng đồng; Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương hoàn thành nhiều công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Chỉ còn vài ngày nữa Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra, các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, các phường, xã thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đã và đang tích cực đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025 là nhiệm vụ hàng đầu của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị, tập thể, cá nhân phải được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; bằng việc thường xuyên đánh giá, kiểm tra giám sát, sơ kết để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và chỉ đạo của Trung ương, bảo đảm hiệu quả, khả thi trong quá trình thực hiện.

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá trong vùng Trung du và Miền núi phía bắc vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển của vùng vào năm 2030.

Với những giải pháp thực hiện nhiệm vụ như phổ biến, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Ban tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi, thường xuyên, liên tục trong nhân dân về thành công và kết quả Đại Hội XIX Đảng bộ tỉnh; những nội dung cơ bản, cốt lõi về triết lý, định hướng phát triển, mục tiêu tổng quát, các đột phá chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo hướng ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với từng đối tượng cán bộ, đảng viên và trong các tầng lớp nhân dân. Bám sát Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo tổ chức thành công 100% đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Ghi nhận tại các đại hội cho thấy, không khí diễn ra trang nghiêm, dân chủ, tạo được sự đồng thuận cao và niềm tin phấn khởi đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là về công tác nhân sự cũng như chủ trương bầu trực tiếp bí thư tại đại hội.

Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đều được đảm bảo đúng tiến độ. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng Đề án công tác nhân sự Ban chấp hành, Ban thường vụ, lãnh đạo chủ chốt tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Mọi quy trình đều được thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng, đúng yêu cầu của Trung ương. Việc thực hiện quy trình 5 bước đối với nhân sự tái cử là một trong những công việc quan trọng nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ gánh vác công việc của tỉnh cho giai đoạn tiếp theo. Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất cao của Đảng bộ tỉnh, tập trung thảo luận, xem xét và có những đánh giá công tâm, khách quan để cho ý kiến giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín, đảm bảo đúng quy định, tham gia xây dựng nhân sự cho trung ương cũng như nhân sự cho địa phương một cách tốt nhất. Đồng thời thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình về công tác nhân sự theo đúng hướng dẫn của Trung ương. Tại các hội nghị, trên tinh thần công tâm, khách quan, minh bạch và dân chủ, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và bỏ phiếu kín theo đúng quy định.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, song không khí thi đua lao động sản xuất ở các địa phương vẫn diễn ra hết sức sôi nổi và hiệu quả. Phong trào thi đua cải cách hành chính, quản lý, bảo vệ rừng; hiến đất, xây dựng đường GTNT; xây dựng các tuyến đường hoa, công trình điện thắp sáng đường quê; xây dựng xã NTM, thôn NTM kiểu mẫu…đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân; tạo khí thế mới, biến những chỉ tiêu thi đua thành hành động cụ thể, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm của từng địa phương. Những công trình, phần việc không chỉ thiết thực phục vụ đời sống nhân dân mà còn gắn liền với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn, góp phần xoá đói, giảm  nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ Thành phố, huyện đến các phường, xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tích cực triển khai hoạt động hướng về Đại Hội. Như xây dựng đường GTNT, đường hoa, vệ sinh cảnh quan môi trường thôn, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh xanh - sạch - đẹp; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với phòng chống dịch bệnh Covid-19. Dọc 2 bên đường tuyến đường từ nút giao vào  TP Yên Bái đến các khu vực trung tâm TP được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, lắp đặt các cụm pano, tranh cổ động, băng zôn khẩu hiệu tạo bầu không khí phấn khởi trước thềm Đại hội.

Từ các phong trào thi đua, Yên Bái tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của tỉnh đến với người dân, tạo thêm niềm tin, hứng khởi, nhân lên sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng vào sự lãnh đạo của Đảng để cùng đóng góp cho sự phát triển, đổi mới của quê hương Yên Bái, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 thành công tốt đẹp.

Minh Thu

Bạn đang đọc bài viết Yên Bái: Chuẩn bị sẵn sàng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tại chuyên mục Đời sống của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Đại hội Đảng
Theo Nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục Đời sống