Đóng bảo hiểm ngắt quãng có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?


Việt Hương

Chủ nhật, 01/10/2023 | 14:10


Cùng sự kiện

Đóng bảo hiểm ngắt quãng cũng được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu người lao động đã đóng bảo hiểm từ đủ 12 tháng trong 24 tháng trước khi nghỉ việc.

Thời gian đóng để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Khoản 1, Điều 45, Luật Việc làm 2013 đã quy định về thời gian đóng để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy định này, việc đóng bảo hiểm thất nghiệp có thể liên tục hoặc không liên tục đều được cộng từ lúc bắt đầu đóng đến khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà chưa được hưởng.

Đồng thời, khoản 2 Điều này cũng ghi nhận, sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo.

Như vậy, người lao động đóng bảo hiểm ngắt quãng cũng được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đã đóng bảo hiểm từ đủ 12 tháng trong 24 tháng trước khi nghỉ việc.

Tình huống pháp luật - Đóng bảo hiểm ngắt quãng có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?
Hình minh họa.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo Điều 50, Luật Việc làm, người lao động đủ điều kiện sẽ được hưởng mức trợ cấp thất nghiệp như sau:

Mức trợ cấp hàng tháng = 60% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp

Trong đó:

- Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:

+ Đóng đủ 12 - 36 tháng được hưởng 03 tháng trợ cấp;

+ Sau đó cứ thêm đủ 12 tháng được hưởng thêm 01 tháng (hưởng tối đa 12 tháng).

- Mức hưởng tối đa: Không quá 5 lần mức lương cơ sở (người lao động theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định) hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng (người lao động làm việc theo hợp đồng lao động).

XEM THÊM: 9 chính sách mới quan trọng có hiệu lực trong năm 2023, người lao động cần phải biết

Trình tự, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

- Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Việt Hương (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dong-bao-hiem-ngat-quang-co-duoc-huong-tro-cap-that-nghiep-khong-a593195.html