Dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2: PVN điều chỉnh tăng giá gói thầu EPC thế nào?


Thứ 5, 06/08/2020 | 13:35


Thanh Tra Chính phủ đã chỉ ra sai phạm trong việc bổ sung Dự án NMNĐ Thái Bình 2 vào danh mục các dự án nguồn điện cấp bách để được thực hiện theo cơ chế đặc thù.

Thanh Tra Chính phủ đã chỉ ra sai phạm trong việc bổ sung Dự án NMNĐ Thái Bình 2 vào danh mục các dự án nguồn điện cấp bách để được thực hiện theo cơ chế, chính sách đặc thù và việc điều chỉnh giá hợp đồng EPC Dự án sau khi điều chỉnh TMĐT lần 2 của PVN.

1351/TB-TTCP về việc kết luận thanh tra một số nội dung đối với Dự án nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2 và việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại số 69 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Ngoài chỉ ra những sai phạm trong việc thông qua chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư Dự án NMNĐ Thái Bình 2 và việc chỉ định thầu đối với gói thầu EPC Dự án NMNĐ Thái Bình 2, Thanh tra Chính phủ còn kết luận về việc bổ sung Dự án NMNĐ Thái Bình 2 vào danh mục các dự án nguồn điện cấp bách để được thực hiện theo cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Quyết định số 2414/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và việc điều chỉnh giá hợp đồng EPC Dự án sau khi điều chỉnh TMĐT lần 2 của PVN.

Kinh doanh - Dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2: PVN điều chỉnh tăng giá gói thầu EPC thế nào?

Dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Ảnh: Báo Pháp luật TP.Hồ Chí Minh

Cụ thể, theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 2414/QĐ-TTg ngày 11/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ, các dự án điện cấp bách là các dự án đáp ứng tiêu chí sau: Dự án nguồn và lưới điện cần phải đưa vào vận hành gấp để chống quá tải cho một khu vực nào đó của lưới điện hoặc để bù đắp lượng công suất nguồn điện thiếu hụt do chậm tiến độ của các dự án điện khác.

Tuy chưa làm rõ việc đáp ứng tiêu chí của dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 để bổ sung vào danh mục các dự án cấp bách được quy định tại Điều 4 Quyết định số 2414/QĐ-TTg ngày 11/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng ngày 17/4/2014, PVN đã có Văn bản số 2561/DKVN và ngày 07/5/2014 bộ Công Thương có Văn bản số 3790/BCT-TCNL kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vào danh mục các dự án nguồn và lưới điện cấp bách giai đoạn 2013-2020 với lý do: những khó khăn trong việc triển khai dự án, dẫn đến nguy cơ không đáp ứng đúng tiến độ phát điện, khó khăn trong đảm bảo an ninh năng lượng điện.

Trên cơ sở đề xuất của PVN và bộ Công Thương, ngày 23/5/2014, Phó Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 737/TTg-KTN đồng ý bổ sung dự án vào danh mục dự án cấp bách giai đoạn 2013-2020 và được áp dụng cơ chế, chính sách theo Quyết định số 2414/QĐ-TTg ngày 11/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra, việc tham mưu, đề xuất đưa dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vào danh mục các dự án nguồn điện cấp bách giai đoạn 2013-2020 như trên là thực hiện không đúng Quyết định 2414/QĐ-TTg ngày 11/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Về vấn đề này, Thanh tra Chính phủ kết luận, trách nhiệm thuộc PVN, bộ Công Thương, các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong việc tham mưu, đề xuất, chỉ đạo đưa dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vào danh mục các dự án nguồn điện cấp bách thực hiện theo cơ chế Quyết định 2414/QĐ-TTg ngày 11/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Còn về việc điều chỉnh giá hợp đồng EPC Dự án sau khi điều chỉnh TMĐT lần 2: Hợp đồng EPC số 9256/HĐ-DKVN, ngày 11/10/2011 ký giữa PVN và PVC là hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng không thay đổi với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp khối lượng nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế và chỉ được điều chỉnh giá theo quy định.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng EPC, sau khi PVN có Quyết định số 6175/QĐ-DKVN ngày 04/10/2016 điều chỉnh tổng mức đầu tư (lần 2) là 41.799.131 triệu đồng, PVN và PVC đã ký Phụ lục bổ sung số 26 ngày 06/7/2017, theo đó giá trị hợp đồng tạm tính trước thuế VAT là 948.644.684 USD và 10.709.879 triệu đồng, tăng 27,708 triệu USD và 4.835.697 triệu đồng (tương đương tăng 5.456.780 triệu đồng, tỷ giá 1 USD = 22.415 VND), chủ yếu do điều chỉnh khối lượng, đơn giá thuộc phạm vi Họp đồng EPC đã ký là không đúng quy định.

Dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 chưa đáp ứng các tiêu chí là dự án cấp bách giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định 2414/QĐ-TTg ngày 11/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ nên họp đồng không được điều chỉnh theo Quyết định 2414/QĐ-TTg ngày 11/12/2013.

Như vậy, việc PVN điều chỉnh giá gói thầu EPC tăng 5.456.780 triệu đồng là không tuân thủ hợp đồng EPC đã ký, không đúng quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 15 và Điểm g Khoản 1 Điều 3 Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ, thực hiện không đúng quyết định 2414/QĐ-TTg ngày 11/12/2013 của Thủ tương Chính phủ.

Khi ký Hợp đồng EPC số 9256/HĐ-DKW ngày 11/10/2011 thì Thiết kế kỹ thuật (TKKT) Dự án đã được PVN (Chủ đầu tư) thực hiện trước đó và đưa vào hồ sơ ỵêu cầu khi chỉ định PVC là Tổng thầu EPC dự án. Theo kết quả thẩm tra của Tư vấn PECC2 thì Thiết kế kỹ thuật Dự án thiếu khối lượng, phải bổ sung tăng khối lượng khi thi công dự án với số tiền tăng thêm 4.613.000 triệu đồng.

Trách nhiệm thuộc PVN, bộ Công Thương, các cơ quan, đơn vị cá nhân trong việc tham mưu, đề xuất, chỉ đạo và điều chỉnh giá Họp đồng EPC Dự án.

Theo Thanh tra Chính phủ, dự án NMNĐ Thái Bình 2 có những tồn tại, vi phạm như đã nêu tại Kết luận thanh tra, để khắc phục những tồn tại, vi phạm, tránh lãng phí tiền vốn của Nhà nước đầu tư vào dự án này, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục cho thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc xử lý vướng mắc liên quan tới dự án, sớm đưa vào hoạt động.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan theo thẩm quyền tổ chức kiếm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có những sai phạm, khuyết điểm nêu tại Kết luận thanh tra.

Thanh tra Chính phủ chuyển Kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm được nêu tại Kết luận thanh tra.

 Vũ Đậu

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-an-nha-may-nhiet-dien-thai-binh-2-pvn-dieu-chinh-tang-gia-goi-thau-epc-the-nao-a333654.html