Dù cạnh tranh khốc liệt, DATC vẫn đạt kết quả cao trong mua, bán và xử lý nợ


Thứ 6, 07/02/2020 | 14:57


Cùng sự kiện

Năm 2019, doanh thu từ hoạt động mua bán xử lý nợ và tài sản của DATC là 1.785 tỷ đồng, bằng 124% so với năm 2018...

Năm 2019, doanh thu từ hoạt động mua bán xử lý nợ và tài sản của DATC là 1.785 tỷ đồng, bằng 124% so với năm 2018...

Vượt qua những khó khăn đặt ra trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trên thị trường mua bán nợ, năm 2019, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong mua, bán nợ, tài sản và xử lý nợ...

Năm 2019, DATC đã trực tiếp mua và xử lý gần 3.000 tỷ đồng nợ xấu của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp. Doanh thu từ hoạt động mua bán xử lý nợ và tài sản là 1.785 tỷ đồng, bằng 124% so với năm 2018...

Dù thị trường khốc liệt nhưng DATC vẫn đạt kết quả cao trong mua, bán và xử lý nợ. Ảnh minh họa

Cũng trong năm qua, Công ty đã thực hiện tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại 15 doanh nghiệp với giá trị tiếp nhận là 21,378 tỷ đồng, trong đó: tài sản là 9,897 tỷ đồng, nợ là 11,481 tỷ đồng, doanh nghiệp tự xử lý trước bàn giao là 2,803 tỷ đồng.

Kết quả giá trị thực tế thu hồi từ xử lý tài sản và thu hồi nợ đã tiếp nhận trong năm 2019 là 20,2 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động tiếp nhận đạt 6,057 tỷ đồng (trong đó: thu từ xử lý tài sản là 4,155 tỷ đồng, thu hồi nợ là 0,908 tỷ đồng và thu nợ do doanh nghiệp xử lý trước bàn giao là 0,994 tỷ đồng), đạt 121% kế hoạch năm 2019.

Một số ngân hàng hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 sớm hơn so với kế hoạch nên cuối năm tạm dừng bán nợ cho DATC. Những nguyên nhân này đã ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của DATC.

Năm 2018, DATC đạt doanh thu thuần 1.468 tỷ đồng, giảm gần 35% so với năm 2017. Do giá vốn tăng mạnh lên 1.453 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp giảm tới 96% so với cùng kỳ, xuống chỉ còn hơn 14 tỷ đồng.

Trong năm này, DATC ghi nhận doanh thu tài chính đạt 205 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2016, chi phí tài chính được hoàn nhập hơn 38 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 82 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt hơn 158 tỷ đồng, nhưng giảm khoảng 50% so với năm 2017.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-canh-tranh-khoc-liet-datc-van-dat-ket-qua-cao-trong-mua-ban-va-xu-ly-no-a310760.html