Dự kiến 2 phương án về số môn thi tốt nghiệp THPT


Thứ 5, 02/01/2014 | 14:27


(ĐSPL) - Chiều nay (2/1), Bộ Giáo dục - Đào tạo họp báo công bố dự thảo mới nhất về những thay đổi lớn trong thi tốt nghiệp trung học phổ thông dự kiến sẽ áp dụng ngay từ năm học này.

(ĐSPL) - Ch?ều nay (2/1), Bộ G?áo dục - Đào tạo họp báo công bố dự thảo mớ? nhất về những thay đổ? lớn trong th? tốt ngh?ệp trung học phổ thông dự k?ến sẽ áp dụng ngay từ năm học này.

Ảnh m?nh họa.

Đ?ểm trung bình cả năm lớp 12 quyết định 50\%

Bộ G?áo dục - Đào tạo dự k?ến, đ?ểm xét tốt ngh?ệp được xác định bằng: 

Đ?ểm xét tốt ngh?ệp = (Đ?ểm trung bình các bà? th? + Đ?ểm trung bình cả năm lớp 12)/2 + (Tổng đ?ểm khuyến khích )/ Số bà? th?.

Đ?ểm xếp loạ? tốt ngh?ệp = (Đ?ểm trung bình các bà? th?+Đ?ểm trung bình cả năm lớp 12)/2

Như vậy thì đ?ểm trung bình cả năm lớp 12 sẽ quyết định 50\%.

Ha? phương án môn th?

Đố? vớ? v?ệc th? tốt ngh?ệp THPT, Bộ G?áo dục - Đào tạo dự k?ến ha? phương án môn th?.

Phương án 1: Thí s?nh th? 4 môn gồm 2 môn th? bắt buộc Toán và Ngữ văn và 2 môn do thí s?nh tự chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, S?nh học, Địa lý và Lịch sử. Học s?nh có thể đăng ký th? môn Ngoạ? ngữ (đề ra theo chương trình 7 năm h?ện hành) để được cộng đ?ểm khuyến khích vào đ?ểm xét tốt ngh?ệp; dự k?ến: bà? th? môn Ngoạ? ngữ đạt 9,0 đ?ểm trở lên được cộng 2,0 đ?ểm; đạt 7,0 trở lên được cộng 1,5 đ?ểm; đạt 5,0 trở lên được cộng 1,0 đ?ểm.

Lãnh đạo Bộ cho rằng, phương án này có ưu đ?ểm là g?ảm áp lực cho học s?nh, đảm bảo đánh g?á môn ngoạ? ngữ thực chất hơn, tạo đ?ều k?ên để Bộ và các trường có thờ? g?an tr?ển kha? các g?ả? pháp nâng cao chất lượng dạy và học theo yêu cầu của Đề án ngoạ? ngữ 2020; trong đó đặc b?ệt co? trọng đổ? mớ? cách thức th?, đánh g?á năng lực ngoạ? ngữ theo yêu cầu g?ao t?ếp (nghe, nó?, đọc v?ết). Tuy nh?ên, có thể dẫn đến v?ệc dư luận cho rằng sẽ g?ảm nhẹ yêu cầu dạy học ngoạ? ngữ trong các trường phổ thông theo Đề án ngoạ? ngữ 2020.

Phương án 2: Thí s?nh th? 5 môn gồm 3 môn th? bắt buộc Toán, Ngữ Văn và Ngoạ? ngữ và 2 môn do thí s?nh tự chọn trong số các môn Vật lý, Hóa học, S?nh học, Địa lý và Lịch sử. Đố? vớ? môn ngoạ? ngữ: Thí s?nh g?áo dục thường xuyên và thí s?nh g?áo dục THPT không theo học hết chương trình h?ện hành hoặc có khó khăn về đ?ều k?ện dạy học sẽ được tự chọn một môn th? thay thế trong số các môn: Vật lý, Hóa học, S?nh học, Địa lý và Lịch sử sao cho không trùng vớ? ha? môn tự chọn nó? trên. Như vậy Môn Ngoạ? ngữ sẽ trở thành môn th? bắt buộc chứ không phả? môn khuyến khích th? như phương án 1.

Các môn Toán, Ngữ văn, Địa lý và Lịch sử th? theo hình thức tự luận; Các môn Vật lí, Hóa học và S?nh học th? theo hình thức trắc ngh?ệm. Môn Ngoạ? ngữ có ha? phần th?: trắc ngh?ệm và v?ết luận. Thờ? g?an làm bà? Toán và Ngữ văn là 150 phút; Môn Địa lý, Lịch sử và Ngoạ? ngữ là 90 phút; Môn Vật lý, Hóa học và S?nh học là 60 phút.

Dự thảo này sẽ x?n ý k?ến dư luận trong 3 tháng, sau đó, Bộ G?áo dục - Đào tạo mớ? quyết định chọn phương án th? tốt ngh?ệp chính thức.

K?m L?nh

Báo Đờ? sống và pháp luật

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-kien-2-phuong-an-ve-so-mon-thi-tot-nghiep-thpt-a16439.html