Đua nhau bỏ tiền tỷ lập bàn thờ, xây lăng mộ


Thứ 6, 13/09/2013 | 02:07


Thời nay, nhiều đại gia sẵn sàng chi đến vài tỷ đồng để lập một bàn thờ hay xây phủ thờ, lăng mộ hoành tráng. Họ tin rằng, nếu càng làm bàn thờ hoành tráng thì con cháu sẽ càng được phù hộ.

Thờ? nay, nh?ều đạ? g?a sẵn sàng ch? đến và? tỷ đồng để lập một bàn thờ hay x&ac?rc;y phủ thờ, lăng mộ hoành tráng. Họ t?n rằng, nếu càng làm bàn thờ hoành tráng th&?grave; con cháu sẽ càng được phù hộ.


Đạ? g?a vung t?ền x&ac?rc;y phủ thờ hoành tráng

Theo ch&ac?rc;n một đạ? g?a trong g?ớ? k?nh doanh dự buổ? gặp gỡ bạn bè, có một chủ đề t&oc?rc;? thấy họ cứ nhắc lạ? nh?ều lần. Kh&oc?rc;ng phả? về lỗ, l&at?lde;? của doanh ngh?ệp, kh&oc?rc;ng phả? về những chốn ăn chơ? sa hoa, cũng kh&oc?rc;ng phả? chuyện về “hồng nhan” mu&oc?rc;n thở, mà đó chỉ xoay quanh ch?ếc bàn thờ và nhà thờ. Những đồ thờ cũng đủ để họ mất cả buổ? để c&ac?rc;n nhắc, lựa chọn cho phù hợp vớ? bàn thờ của g?a đ&?grave;nh. B&ec?rc;n cạnh đó, có ngườ? còn phả? nhờ đến cả thầy phong thủy đ? cùng để chọn đồ thờ theo đúng mệnh của g?a chủ.

&Oc?rc;ng Nguyễn Văn Th&oc?rc;ng (SN 1968), ngườ? làng Tống Xá (Ý Y&ec?rc;n – Nam Định) h?ện là một ngườ? thuộc hàng g?àu có nhất nh&?grave; của tỉnh. H?ện &oc?rc;ng đang là chủ của một c&oc?rc;ng ty chuy&ec?rc;n sản xuất gạch tuynel, có trụ sở tạ? x&at?lde; H?ển V?nh (huyện Vụ Bản), đồng thờ? là chủ một doanh ngh?ệp đúc. Mớ? chỉ học hết lớp 6, &oc?rc;ng Th&oc?rc;ng theo nghề đúc g?a truyền của cha &oc?rc;ng để lạ?. Ít a? b?ết ngườ? đạ? g?a này đ&at?lde; trả? qua tuổ? thơ cơ cực, từ chỗ lang thang nay đ&ac?rc;y ma? đó vớ? ch?ếc xe đạp rách đ? bán đồ thờ. Có lúc, &oc?rc;ng nghèo đến mức kh&oc?rc;ng có một xu d&?acute;nh tú?, phả? uống tạm nước ruộng cho khỏ? chết khát.

                Nh?ều ngườ? quan n?ệm bàn thờ càng uy ngh? th&?grave; con cháu càng được phù hộ nh?ều bổng lộc

Nó? đến bàn thờ của đạ? g?a Th&oc?rc;ng có lẽ đó là cả một sự tỉ mỉ chọn lựa và đầu tư hoành tráng. G?a đ&?grave;nh &oc?rc;ng đ&at?lde; dành cả phần đất rộng x&ac?rc;y 5 g?an thờ, trong đó có 3 g?an g?ữa 2 trá?. Nhà x&ac?rc;y theo lố? của nhà cổ, tất cả đều làm bằng gỗ, có rất nh?ều cột. Nền nhà cao so vớ? s&ac?rc;n 50cm, có một tường đá ở g?an g?ữa. Ch?ều rộng g?ữa 2 cột chừng 4m. Phần bàn thờ được bà? tr&?acute; thành nh?ều tầng, mỗ? tầng lạ? tương ứng vớ? một án g?an.

Ha? b&ec?rc;n bàn thờ có 4 c&ac?rc;u đố? ở 4 hàng cột. Đáng nó?, cột đều được &oc?rc;ng tuyển lựa bằng gỗ l?m. Tr&ec?rc;n cùng của g?an thờ có bức chướng, ha? cá? đ&oc?rc;n bằng đồng bày ha? b&ec?rc;n, ha? ch?ếc lọ bằng gỗ khá “độc”. Ngoà? ra, đồ thờ có lư đồng, ly khay đựng hoa quả đồ lễ, 5 chén rượu... tất thảy đều làm bằng đồng.

Được b?ết, năm g?an thờ này kh? x&ac?rc;y hoàn chỉnh hết hơn 3 tỷ đồng, trong đó, r?&ec?rc;ng g?á trị của bàn thờ là tr&ec?rc;n 1 tỷ đồng. Trong nhà để thờ, &oc?rc;ng cho x&ac?rc;y một bàn thờ ch&?acute;nh và cả một bàn thờ phụ. Theo đạ? g?a Th&oc?rc;ng, bàn thờ hạng trung tr&ec?rc;n thị trường b&ac?rc;y g?ờ cũng đ&at?lde; có g?á dao động từ 10 – 20 tr?ệu đồng.

Từ chuyện này, t&oc?rc;? lạ? nhớ, năm 2007, ngườ? d&ac?rc;n ở thị trấn Ng&at?lde; Năm (huyện Ng&at?lde; Năm, Sóc Trăng) đ&at?lde; bàn ra tán vào trước v?ệc &oc?rc;ng Trần C&oc?rc;ng Lộc đ&at?lde; đầu tư chừng 500 tr?ệu đồng để x&ac?rc;y phủ thờ. Phủ này được x&ac?rc;y dựng c&oc?rc;ng phu tr&ec?rc;n d?ện t&?acute;ch 7.000m2, các cột kèo đều được chạm trổ và làm bằng loạ? gỗ đắt t?ền.

Bàn thờ tạ? g?a trị g?á hơn 2 tỷ đồng

Cùng là một đạ? g?a ở thế hệ 6X, &oc?rc;ng Chu Văn Đ&?grave;nh (Vĩnh Phúc), một ngườ?  trong lĩnh vực x&ac?rc;y dựng và bất động sản đang sở hữu ng&oc?rc;? ng&oc?rc;? nhà lớn độc nhất trong vùng vớ? lố? k?ến trúc cầu kỳ. Trong những cuộc trà dư tửu hậu, vị đạ? g?a này từng nó? vu? vớ? bạn bè, trong nhà &oc?rc;ng, hàng trăm ngườ? đ? vệ s?nh cùng lúc cũng kh&oc?rc;ng phả? chờ nhau.

Căn nhà có d?ện t&?acute;ch khoảng 10.000m2, toàn bộ tường được bao bằng đá. G?ữa các khu nhà có một ao nhỏ vớ? những chò? nghỉ ngơ?, bậc l&ec?rc;n xuống chẳng khác nào chốn cung đ?ện của vua chúa xưa.

Mức độ uy ngh? của bàn thờ cũng tương xứng vớ? sự hoành tráng của ng&oc?rc;? nhà này. Bàn thờ nằm ở g?an ch&?acute;nh g?ữa của ng&oc?rc;? nhà. Năm lớp án g?an đều được làm bằng gỗ gụ, một sập gụ cổ được bày ph&?acute;a trước bàn thờ, b&ec?rc;n cạnh một tủ chè cổ cũng thuộc hàng h?ếm.

Chỉ t&?acute;nh r?&ec?rc;ng ch?ếc bàn thờ cũng đ&at?lde; có g?á và? chục tr?ệu đồng. Tr&ec?rc;n bàn thờ bày b?ện đủ thứ, từ ch?m hạc, mấy lọ lục b&?grave;nh loạ? lớn cho đến tượng, lư hương, ch?m hạc, bàn thờ, cột kèo, tủ thờ, đ&oc?rc;n thờ, hoành ph?, c&ac?rc;u đố?, cửa v&ot?lde;ng, cuốn thư, quạt thờ, bát hương, đỉnh đồng thờ, lư hương, đế nến, b&?grave;nh hoa, tất thảy đều làm bằng đồng. Một &oc?rc;ng D? Lặc lớn được đặt ch&?acute;nh g?ữa, tr&oc?rc;ng uy ngh?, tráng lệ.

Đặc b?ệt, vị đạ? g?a này còn bố tr&?acute; ha? con hạc bằng đồng đố? xứng nhau ha? b&ec?rc;n bàn thờ. Đ&oc?rc;? hạc này lạ? được đặt ngồ? tr&ec?rc;n lưng đ&oc?rc;? rùa cũng có chất l?ệu từ đồng. &Oc?rc;ng Đ&?grave;nh t?ết lộ đ&ac?rc;y là đồng nguy&ec?rc;n chất. Theo th&oc?rc;ng t?n chúng t&oc?rc;? t&?grave;m h?ểu th&?grave; r?&ec?rc;ng đ&oc?rc;? hạc đ&at?lde; có g?á 200 tr?ệu đồng. Bát hương có g?á 20 tr?ệu đồng, chưa kể đến mấy cặp c&ac?rc;u đố? mạ vàng thật được chạm tr&ec?rc;n cột gỗ gụ.

Một ngườ? bạn của &oc?rc;ng Đ&?grave;nh t?ết lộ, cả căn nhà &oc?rc;ng như một l&ac?rc;u đà?, &oc?rc;ng Đ&?grave;nh cũng rất &?acute;t kh? nó? về bàn thờ của g?a đ&?grave;nh cho ngườ? ngoà? v&?grave; sợ ngườ? khác sẽ cho là khoe mẽ. Thế nhưng, chỉ t&?acute;nh sơ sơ th&?grave; các đồ thờ và bàn thờ ấy cũng ngót nghét tr&ec?rc;n 2 tỷ đồng. &Oc?rc;ng Đ&?grave;nh còn có sở th&?acute;ch trưng trống đồng và nh?ều thứ đồ cổ có g?á trị văn hóa l&ac?rc;u đờ? trong nhà để ch?&ec?rc;m ngưỡng.

Trao đổ? vớ? PV ĐS&PL, anh Đỗ Đăng Ba (chủ một xưởng bu&oc?rc;n đồ gỗ ở Phú Xuy&ec?rc;n – Hà Nộ?) cho b?ết, đồ gỗ h?ện đạ? g?ờ hay được dát vàng. Đ&ac?rc;y cũng là một trong những nguy&ec?rc;n do kh?ến g?á của ch?ếc bàn thờ, đồ thờ, hoành ph?...cao ngất ngưởng. Ngoà? ra, những đồ làm từ gỗ, đặc b?ệt đồ để thờ làm từ gỗ ngh?ến, gỗ l?m, tồn tạ? từ ngày xưa h?ện đang là hàng h?ếm được nh?ều g?a đ&?grave;nh săn lùng. R?&ec?rc;ng sập gụ tủ chè cổ đ&at?lde; có g?á bạc tỷ.Anh Ba cũng kể lạ? trường hợp hoành ph? cổ của dòng họ Nguyễn ở Hưng Y&ec?rc;n được ngườ? mua đồ cổ trả g?á gần 1 tỷ nhưng mọ? ngườ? g?ữ lạ? ở nhà thờ họ v&?grave; đó là đồ cổ g?a truyền từ thờ? quan x&at?lde; xưa. Hoành ph? này được khảm cha?, ốc  và đá quý.Ngoà? những bàn thờ có g?á trị và? trăm tr?ệu cho đến và? tỷ ở một số g?a đ&?grave;nh, dòng họ có t?ền có của, thờ? g?an gần đ&ac?rc;y rộ l&ec?rc;n mốt x&ac?rc;y phòng thờ cúng r?&ec?rc;ng b?ệt ở các c&oc?rc;ng ty, doanh ngh?ệp.

Gử? cho t&oc?rc;? xem bức h&?grave;nh về phòng thờ của c&oc?rc;ng ty mớ? x&ac?rc;y xong phần th&oc?rc;, &oc?rc;ng Dương Đức M?nh, g?ám đốc c&oc?rc;ng ty sản xuất cơ kh&?acute;, có trụ sở tạ? B&?grave;nh G?ang, Hả? Dương cho b?ết: Trước đ&ac?rc;y chúng t&oc?rc;? vẫn dùng bàn thờ nhỏ nhưng nay c&oc?rc;ng ty quyết định x&ac?rc;y phòng thờ r?&ec?rc;ng cho t?ện v?ệc cúng ngày rằm, ngày lễ. C&oc?rc;ng ty t&oc?rc;? x&ac?rc;y t?ết k?ệm, chỉ t&?acute;nh r?&ec?rc;ng t?ền x&ac?rc;y đ&at?lde; hết tầm hơn 100 tr?ệu đồng. T&oc?rc;? đang nhờ anh em tư vấn để mua đồ thờ cho phù hợp vớ? t&?grave;nh h&?grave;nh c&oc?rc;ng ty”.

Kh? được hỏ? đ&ac?rc;y có phả? là một xu thế đang xuất h?ện nh?ều ở các c&oc?rc;ng ty, doanh ngh?ệp, &oc?rc;ng M?nh khẳng định: “Xu hướng này chủ yếu xuất h?ện ở tầng lớp đạ? g?a hoặc nhà thờ tổ của những dòng họ lớn. Các c&oc?rc;ng ty, doanh ngh?ệp làm phòng thờ vẫn đơn g?ản v&?grave; kh&oc?rc;ng phả? nhà r?&ec?rc;ng mà là nơ? thờ lấy may về t&ac?rc;m l?nh, cầu mong v?ệc làm ăn phát đạt”.

Trao đổ? vớ? PV, một nghệ nh&ac?rc;n đúc đồng ở làng Tống Xá (Ý Y&ec?rc;n), ngườ? từng tham g?a đúc bức tượng đồng “Ch?ến thắng Đ?ện B?&ec?rc;n Phủ” nặng hàng trăm tấn cho b?ết: “Bàn thờ t?ền tỷ trong các h?ện nay xuất h?ện ngày càng nh?ều. Mỗ? g?a đ&?grave;nh kh? t&?grave;m mua đồ thờ bằng đồng đều muốn nghe tư vấn để có những đồ thờ vừa quý vừa hợp vớ? mệnh g?a chủ và hợp phong thủy”.

* T&ec?rc;n nh&ac?rc;n vật đ&at?lde; được thay đổ?     
 
                                                                                                                                                              Yến Dương - ĐSPL             

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dua-nhau-bo-tien-ty-lap-ban-tho-xay-lang-mo-a844.html