Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo


Thứ 4, 21/11/2018 | 11:55


Sáng 21/11, đồng chí Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chú ý thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ là đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong lĩnh vực của Bộ và chỉ đạo công tác giáo dục PCTN trong hệ thống giáo dục quốc dân. Vì đây được coi là liều vắcxin PCTN trong tương lai.

Thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, sáng 21/11, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tại Bộ GD&ĐT.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Phạm Gia Túc, Phó Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra; Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận buổi kiểm tra. (Ảnh: TA).

Báo cáo kết quả công tác PCTN của Bộ GD&ĐT do đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trình bày cho biết: Xác định việc phòng ngừa tham nhũng là quan trọng, Ban Cán sự đảng đã chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn các đơn vị nghiêm túc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch; kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong các đơn vị; tăng cường công tác thanh tra hành chính và đột xuất; củng cố tổ chức bộ máy Thanh tra Bộ, các cơ sở giáo dục thuộc Bộ; tăng cường tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho các cơ sở giáo dục; xây dựng mạng lưới cộng tác viên thanh tra cấp Bộ và cơ sở. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.

Bộ GD&ĐT thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCTN trong các lĩnh vực dễ nảy sinh tham nhũng như tổ chức cán bộ, tài chính, tài sản, tuyển sinh, đào tạo… Nhờ đó, từ đầu nhiệm kỳ tới quý II/2018, chưa thấy có trường hợp nào trong ngành giáo dục nói chung và các đơn vị thuộc Bộ vi phạm tham nhũng và cũng chưa thấy trên các kênh thông tin đại chúng phản ánh, cán bộ của ngành vi phạm.

Tuy nhiên, mặc dù từ đầu nhiệm kỳ chưa phát hiện có các hành vi tham nhũng xảy ra trong phạm vi quản lý của Bộ, xong vẫn còn một số dư luận về những tiêu cực xảy ra trong ngành như: Việc dạy thêm, học thêm không đúng, có hiện tượng thu ngoài quy định, tiêu cực trong tuyển sinh. Cùng với đó là việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức có nơi còn mang tính hình thức. Một số cơ sở giáo dục còn vi phạm hành chính trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, vi phạm trong công tác quản lý xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học….

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cũng nêu rõ nguyên nhân của những hạn chế còn tồn tại là do quy mô hệ thống giáo dục Việt Nam lớn, đa dạng. Do đó, việc phân cấp mạnh cho địa phương, việc tăng quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục là xu hướng tốt xong mặt trái của nó cũng cần quan tâm liên quan đến công tác PCTN. Tổ chức bộ máy, đội ngũ làm công tác PCTN còn mỏng, chưa có nhiều kinh nghiệm, thiếu chuyên nghiệp. Công tác kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị cơ sở có thời điểm chưa thực sự hiệu quả.

Tại buổi làm việc, Bộ GD&ĐT kiến nghị cần phân định rõ trách nhiệm của Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành, địa phương trong quản lý GD&ĐT, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến hoạt động giáo dục mà có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng. Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và công tác thanh tra. Củng cố và tăng cường cơ quan tham mưu về PCTN cho lãnh đạo bảo đảm đủ mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời cần tăng cường xây dựng đội ngũ công chức giỏi, có trình độ chuyên môn công tác PCTN; có chế độ đãi ngộ xứng đáng cho những người làm công tác này…

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra cũng như kết quả công tác PCTN mà Bộ GD&ĐT đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đánh giá cao việc Bộ đã ban hành kế hoạch, đưa nội dung PCTN vào giảng dạy, thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Chính phủ liên quan đến công tác PCTN.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, công tác đấu tranh PCTN đang trong giai đoạn quyết liệt với yêu cầu ngày càng cao. Đặc biệt với ngành Giáo dục gắn liền với sự kỳ vọng của xã hội với những điều tốt đẹp nhất nên luôn được xã hội quan tâm, góp ý, đòi hỏi ở ngành càng cao hơn nữa. “Đây là chuyện bình thường vì nghề giáo là nghề cao quý nên đòi hỏi các thầy cô và cơ quan quản lý cao là điều bình thường. Tiêu cực của ngành khác gây hậu quả trước mắt và có cả lâu dài còn ngành giáo dục không chỉ gây hậu quả cả trước mắt mà sẽ là mầm mống phát sinh tiêu cực trong tương lai” – đồng chí Võ Văn Thưởng nói.

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, Bộ GD&ĐT cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực cho phù hợp hơn với điều kiện thực tế, chú ý đến những vấn đề dư luận quan tâm. Chỉ đạo các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, chú ý đến việc hoàn chỉnh các quy trình, thủ tục để tăng cường tính công khai, minh bạch trong lãnh đạo điều hành. Trong quá trình thực hiện tăng cường việc áp dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính. Và tập trung kiểm tra giám sát vào lĩnh vực, khâu dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng như công tác tuyển sinh, quản lý tài sản, tài chính, xây dựng cơ bản…

Đặc biệt, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, ngành GD&ĐT chú ý thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ đấu tranh PCTN trong lĩnh vực của Bộ và chỉ đạo công tác giáo dục PCTN trong hệ thống giáo dục quốc dân. Vì đây được coi là liều vắcxin phòng chống trong tương lai. Đồng thời ngành GD&ĐT tiếp tục quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Đảng, chỉ đạo của Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về PCTN. “Nội dung nào đoàn công tác đã chỉ ra như chưa có chương trình công tác, chưa có kế hoạch thì phải khắc phục, tổ chức quán triệt trong đội ngũ và trở thành nội dung quan trọng trong sinh hoạt ngành” – đồng chí đề nghị.

Nhấn mạnh việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng đây là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng của ngành. Do đó, phải tính toán, nghiên cứu cách làm để đạt hiệu quả cao nhất. Giáo dục phải gắn với rèn luyện lý tưởng đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, sửa đổi bổ sung các quy định thuộc thẩm quyền để khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong việc thực thi chính sách. Tăng cường tính công khai minh bạch, nhất là liên quan đến các dự án, công tác cán bộ… Thực hiện nghiêm quy định của nhà nước về công tác PCTN; quan tâm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát, phối hợp với địa phương để kịp thời giải quyết những vấn đề được người dân quan tâm, bức xúc; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PCTN; khen thưởng, kỷ luật kịp thời, phân minh. Những nơi có dư luận không tốt phải vào cuộc kịp thời tạo chuyển biến, thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra…

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/dua-noi-dung-phong-chong-tham-nhung-vao-giang-day-tai-cac-co-so-giao-duc-dao-tao-a252153.html