Đức Thánh Võ


Thứ 3, 12/11/2013 | 05:07


Cùng sự kiện

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS282: "Đức Thánh Võ" của tác giả Vũ Gia Hà (Đống Đa, Hà Nội).

Tác phẩm tham dự Cuộc th? v?ết về Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp MS282: "Đức Thánh Võ" của tác g?ả Vũ G?a Hà (Đống Đa, Hà Nộ?).


ĐỨC THÁNH VÕ

 

Võ Nguyên G?áp đã ra đ?

Trần g?an mất hết những g?̀ l?nh th?êng

Đền chùa khắp cõ? ba m?ền

Từ đây thêm một Thánh h?ền rong chơ?.


Tác g?ả: Vũ G?a Hà 

(Đống Đa, Hà Nộ?)

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/duc-thanh-vo-a8668.html