Kỳ thi THPT quốc gia 2019

Bộ GD-ĐT thông tin về kỳ thi THPT quốc gia 2019. Theo đó, đề thi của kỳ thi THPT quốc gia 2019 sẽ có nội dung nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu là lớp 12. Đề thi sẽ đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp và có độ phân hóa phù hợp để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở tuyển sinh.