Vụ cháy Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Vụ cháy Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông để lại hậu quả ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận