Bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào chủ nhật, ngày 23/5/2021 trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.