Vụ thổi giá kit xét nghiệm ở công ty Việt Á

Cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất vụ thổi giá kit xét nghiệm ở công ty Việt Á.