đấu thầu

Mục đích của việc mua sắm tập trung tài sản Nhà nước thông qua đấu thầu là để tiết kiệm tiền cho ngân sách Nhà nước. Thế nhưng thời gian qua, ở một số nơi, một số đơn vị, việc đấu thầu mua sắm để lại những băn khoăn với dư luận khi giá trị hàng hóa trong gói thầu cao hơn nhiều so với giá thị trường.