SEA Games 32

Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 (SEA Games 2023) là sự kiện thể thao đa môn hai năm một lần của khu vực. SEA Games 32 với khẩu hiệu "Thể thao - Sống trong hòa bình" sẽ diễn ra ở Thủ đô Phnom Penh cùng 4 địa phương khác là Siêm Riệp, Sihanoukville, Kep và Kempot.